Profit - Construction s.r.o.

Profit - Construction s.r.o.

Provádění speciálních stavebních technologií, bezvýkopová pokládka všech druhů inženýrských sítí metodou řízeného horizontálního vrtání. 


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Profit - Construction s.r.o.
Jihlavská 916
580 01, Havlíčkův Brod
IČO: 068 33 284

Kontakt

Telefon: 724 065 404,
E-mail: stejskal@profitconstruction.cz

Sortiment

Nabídka a přehled prováděných prací:

 

Bezvýkopové technologie:

 • Řízené horizontální vrtání
 • Bezvýkopová pokládka všech druhů inženýrských sítí metodou řízeného horizontálního vrtání, zatahování produktovou nebo jejich chrániček o průměrech DN 32 -800 mm, délky do 400 m a do hloubky až 15 m, zatahovaný materiál: PE, ocel, litina (vodovody, plynovody, kanalizace, energetické kabely, chráničky telekomunikačních sítí)
 • Relining – rekonstrukce řadů (vtahování potrubí)
 • Drenážní a odvodňovací vrty (sanace sesuvů)
 • Svařování PE potrubí:
 • DN 90 - 500 mm hydraulickými svařovacími soupravami
 • DN 32 - 630 mm elektrotvarovkami

 

 

Speciální práce :

 • Řezání spár do živičných, betonových, železobetonových ploch
 • Práce vysokotlakou technikou:
  • Čištění konstrukcí vodním paprskem
  • Tryskání konstrukcí vodou a pískem

 

 

Kvalita

Certifikace

Certifikáty