PRECHEZA a.s.

PRECHEZA a.s.

Výroba, obchod, distribuce a vývoj anorganických pigmentů a plniv.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

PRECHEZA a.s.
nábř. Dr. Ed. Beneše 1170/24
750 02, Přerov I - Město
IČO: 26872307

Kontakt

Telefon: 581 252 388
Fax: 581 253 830
E-mail: sales@precheza.cz
Web: www.precheza.cz

Otevírací doba

Po - Pá :   6.00 - 14.00 hod.

O nás

Akciová společnost PRECHEZA se sídlem v Přerově má více než stoletou tradici, zejména ve výrobě a prodeji anorganických chemických produktů. Je největším výrobcem a dodavatelem anorganických pigmentů v ČR, jedním ze tří výrobců titanové běloby v rámci zemí CEFTA a vývozcem technologického know how.

Management společnosti a jeho jednotlivé součásti, zejména systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kvality, životního prostředí a hospodaření s energií, jsou vystavěny na bázi celosvě­tově uznávaných standardů ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001. Jednotlivé výrobky jsou dále certifikovány na shodu s příslušnými legislativními a technickými předpisy. Odborný dohled provádějí externí autorizované osoby. PRECHEZA se od roku 1994 účastní celosvětové aktivity RESPONSIBLE CARE – odpovědná péče a podnikání v chemii.

PRECHEZA a.s. aktivně působí ve Svazu chemického průmyslu ČR a v Hospodářské komoře. V roce 1994 se stala přidruženým členem Asociace výrobců titanové běloby (Titanium Dioxide Manufacturers Association - TDMA) a od roku 2000 je jejím řádným členem.

Sortiment

Obchodní aktivity :

Podrobnější informace na našich webových stránkách. Doporučené použití uvedených pigmentů Vám poskytnou pracovníci technicko-marketingového centra.

Reference

Novinky

Kvalita

Pigmenty FEPREN splňují přísná kritéria pro použití ve stavebnictví definovaná harmonizovanou normou ČSN EN 12878 dle níž jsou certifikovány. Vykazují dobrou povětrnostní odolnost, která je zajištěna tím, že se jedná o syntetické pigmenty na bázi stabilních oxidů železa. Světlostálost je potvrzena řadou testů na povětrnosti i v laboratoři. Obecně jsou oxidy železa odolné vůči alkáliím a vyznačují se vysokou barvící sílou, v případě pigmentů FEPREN® garantovanou faktem, že se jedná o syntetické pigmenty bez dalších přísad (plniv). Pigmenty FEPREN®, jsou-li správně aplikovány, vykazují dobrou dispergovatelnost (zapracování) do betonové směsi. Pigmenty na bázi oxidů železa jsou inertní a tudíž bezpečné pro životní prostředí.

Železité pigmenty FEPREN nachází široké uplatnění ve stavebnictví, a to zejména k probarvení betonových stavebních prvků - betonových dlaždic, zámkové dlažby, betonové střešní krytiny, umělého kamene, suchých omítkových směsí a asfaltu či bitumenu.

Sponzorské a propagační aktivity zaměřujeme především na studenty škol s chemickým a stavebním zaměřením s cílem propagovat a vysvětlovat úlohu chemického průmyslu v našem každodenním životě, i v budování vyspělé ekonomiky. Získáváme mladé lidi pro studium chemických oborů.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Obchodník
Ing. Ivo Bartošek
581 253 840


Zařazení do kategorií