Písník Kinský, s.r.o. - těžebna Kostelecké Horky

Písník Kinský, s.r.o. - těžebna Kostelecké Horky

    
Těžba písků a štěrkopísků
  
Silniční spojení: těžebna se nachází poblíž obce Kostelecké Horky, nejlepší příjezdová trasa je ze silnice číslo 317 spojující Borohrádek a Choceň, v osadě Smetana u hájovny odbočit směr Kostlecké Horky (na odbočce jsou osazeny směrovky Písník)


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Písník Kinský, s.r.o. - těžebna Kostelecké Horky

517 41, Kostelecké Horky
IČO: 259 65 000

Otevírací doba

01.04. - 30.11., po - čt:  6:30 - 17:00

                                 pá: 6:30 - 15:00

01.12.  -   19.12.,  po - pá:  6:30 - 14:30

06.01. -  31.03.,  po - pá:  6:30 - 14:30
   
V sobotu, neděli a státní svátky se neexpeduje. Při velkém jednorázovém odběru lze na telefonu 775 392 228 dojednat expedici i v jiné době, dle požadavku zákazníka.

O nás

Společnost Písník Kinský, s.r.o., Komenského 266, Kostelec nad Orlicí otevřela v roce 2005 novou těžebnu na ložisku štěrkopísku u obce Kostelecké Horky. Celkový objem vstupní suroviny v ložisku je 18.755.000 m³. V současné době je těžba povolena na cca 34 ha pozemků, což představuje 20 let těžby v limitním objemu výroby. Těžba je prováděna pomocí nakladačů VOLVO L 120 E, KOMATSU WA 380-6 a Hyunday 760-7 buď přímo ze stěny, nebo je surovina tříděna za sucha na dvou linkách POWERSCREEN MK 2 a prané frakce na lince FINLAY 390 RINSER. Hmotnost expedovaných výrobků je vážena pomocí vážního systému TAMTRON zabudovaným na nakladači, s bezdrátovým přenosem dat na expedici.

Sortiment

Materiál............................................................................................................................................... Cena bez DPH [Kč/t]
směs tříděného kameniva frakce 0 - 8 mm....................................................................................... 119
směs tříděného kameniva frakce 0 - 16 mm..................................................................................... 119
směs tříděného kameniva frakce 0 - 32 mm.................................................................................... 109
směs tříděného kameniva frakce 0 - 63 mm.................................................................................... 109
písek za sucha tříděný - drobné těžené kamenivo 0 - 4 mm................................................. 119
písek za mokra tříděný (praný) - drobné těžené kamenivo 0 - 4 mm P......................... 140
písek těžený z vody za mokra tříděný (praný) - dr.těž.kamenivo 0 - 4 mm PV.......... 160
hrubé těžené kamenivo 4 – 8 mm P (prané)..................................................................................... 280
hrubé těžené předrcené kamenivo 4 – 8 mm.................................................................................. 230
hrubé těžené kamenivo 8 – 32 mm.......................................................................................................... 190
hrubé těžené kamenivo prané 8 – 16 mm P....................................................................................... 190
písek frakce 0 – 2 mm......................................................................................................................................... 119
písek za mokra tříděný (praný) 0-2P........................................................................................................ 160
těžené kamenivo frakce 2-4P (prané kamenivo)............................................................................ 280
kačírek frakce 16-32.............................................................................................................................................. 190
písek kopaný............................................................................................................................................................... 90
kačírek praný i za sucha tříděný.................................................................................................................... 90
kameny velké (pouze nakládka nakladačem z deponie).......................................................... 450
jednotlivé kameny výběr do 20 cm............................................................................................................. 31,50 Kč/Ks
jednotlivé kameny výběr nad 20 cm.......................................................................................................... 54,00 Kč/Ks
nadloží............................................................................................................................................................................. 70
uskladnění zeminy (nutný rozbor)............................................................................................................... 70
příplatek – naložení vozíku do 1000 kg včetně.................................................................................... 82,64 Kč/vozík


v případě požadavku lze zajistit i suché třídění písku jiných frakcí, cena dohodou

 

Ceník je platný od 1.3.2019


Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při uzavření kupní smlouvy na větší odběry je možné ceny dojednat na základě individuální kalkulace.

Aktuální ceník také najdete na: www.pisnikkinsky.cz/cenik.html .

 

Fotogalerie

 

Kvalita

Společnost Písník Kinský, s.r.o. má pro kamenivo certifikovaný systém řízení výroby. Odběr vzorků, zkoušky a certifikace systému řízení výroby jsou zajišťovány akreditovanou laboratoří č. 1046 - Zkušebnou kamene a kameniva, s.r.o., Husova 675, Hořice (notifikovaná osoba 1392).
  

Prohlášení o shodě + Certifikát

 

http://pisnikkinsky.cz/certifikaty/ucert1.jpg

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí písníku
Ing. Miloš Kořízek
775 392 228

Ceník

Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo firmy:
Písník Kinský, s.r.o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí


Zařazení do kategorií