Písník Kinský, s.r.o. - těžebna Kostelecké Horky

Písník Kinský, s.r.o. - těžebna Kostelecké Horky


Těžba písků a štěrkopísků
  
Silniční spojení: těžebna se nachází poblíž obce Kostelecké Horky, nejlepší příjezdová trasa je ze silnice číslo 317 spojující Borohrádek a Choceň, v osadě Smetana u hájovny odbočit směr Kostlecké Horky (na odbočce jsou osazeny směrovky Písník)


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Písník Kinský, s.r.o. - těžebna Kostelecké Horky

517 41, Kostelecké Horky
IČO: 25965000

Otevírací doba

01.04. - 30.11., po - pá:  6:30 - 15:00

01.12.  -   15.12.,  po - pá:  6:30 - 14:00

08.01. -  31.03.,  po - pá:  6:30 - 14:00

   
V sobotu, neděli a státní svátky se neexpeduje. Při velkém jednorázovém odběru lze na telefonu 775 392 228 dojednat expedici i v jiné době, dle požadavku zákazníka.

O nás

Společnost Písník Kinský, s.r.o., Komenského 266, Kostelec nad Orlicí otevřela v roce 2005 novou těžebnu na ložisku štěrkopísku u obce Kostelecké Horky. Celkový objem vstupní suroviny v ložisku je 18.755.000 m³. V současné době je těžba povolena celkem na 85 ha pozemků, což představuje 32 let těžby v limitním objemu výroby. Těžba je prováděna pomocí dvou nakladačů CAT 972M XE a nakladače Hitachi ZW 310 buď přímo ze stěny, nebo je surovina tříděna za sucha na dvou linkách POWERSCREEN a prané frakce na lince FINLAY 390 RINSER. Hmotnost expedovaných výrobků je vážena pomocí vážního systému TAMTRON zabudovaným na nakladači, s bezdrátovým přenosem dat na expedici.

Sortiment

Materiál............................................................................................................................................... Cena bez DPH [Kč/t]
směs tříděného kameniva frakce 0 - 8 mm....................................................................................... 170
směs tříděného kameniva frakce 0 - 16 mm..................................................................................... 170
směs tříděného kameniva frakce 0 - 32 mm.................................................................................... 170
směs tříděného kameniva frakce 0 - 63 mm.................................................................................... 160
písek za sucha tříděný - drobné těžené kamenivo 0 - 4 mm................................................. 170
písek za mokra tříděný (praný) - drobné těžené kamenivo 0 - 4 mm P......................... 195
písek těžený z vody za mokra tříděný (praný) - dr.těž.kamenivo 0 - 4 mm PV.......... 220
hrubé těžené kamenivo 4 – 8 mm P (prané)..................................................................................... 390
hrubé těžené předrcené kamenivo 4 – 8 mm.................................................................................. 350
hrubé těžené kamenivo 8 – 32 mm.......................................................................................................... 280
hrubé těžené kamenivo prané 8 – 16 mm P....................................................................................... 280
písek frakce 0 – 2 mm........................................................................................................................................ 195
písek za mokra tříděný (praný) 0-2P........................................................................................................ 215
těžené kamenivo frakce 2-4P (prané kamenivo)............................................................................ 390
kačírek frakce 16-32.............................................................................................................................................. 280

kačírek frakce 32-63............................................................................................................................................. 280
písek kopaný............................................................................................................................................................. 145
kačírek praný i za sucha tříděný.................................................................................................................. 160
kameny velké (pouze nakládka nakladačem z deponie).......................................................... 390
jednotlivé kameny výběr do 20 cm.......................................................................................................... 31,50 Kč/Ks
jednotlivé kameny výběr nad 20 cm....................................................................................................... 54,00 Kč/Ks
nadloží.......................................................................................................................................................................... 75

kačírek frakce 2 - 8 - příležitostná výroba na základě objednávky..................................... 390
uskladnění zeminy (nutný rozbor)............................................................................................................ 190


v případě požadavku lze zajistit i suché třídění písku jiných frakcí, cena dohodou

 

Ceník je platný od 1.3.2024 do 28.2.2025


Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při uzavření kupní smlouvy na větší odběry je možné ceny dojednat na základě individuální kalkulace.

Vozíky do 1,5 tuny včetně budou odbavovány následujícím způsobem:

  • vozíky nebudou zajíždět do písníku
  • naložení bude provedeno ručně kupujícím z deponií v prostoru buněk
  • bude účtována paušální sazba ve výši 1,5 tuny za příslušný materiál
  • podrobné informace a ceny příslušných frakcí v písníku

Aktuální ceník také najdete na: www.pisnikkinsky.cz/cenik.html .

 

Fotogalerie

 

Kvalita

Společnost Písník Kinský, s.r.o. má pro kamenivo certifikovaný systém řízení výroby. Odběr vzorků, zkoušky a certifikace systému řízení výroby jsou zajišťovány akreditovanou laboratoří č. 1046 - Zkušebnou kamene a kameniva, s.r.o., Husova 675, Hořice (notifikovaná osoba 1392).
  

Prohlášení o shodě + Certifikát

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí písníku
Ing. Miloš Kořízek
775 392 228

Ceník

Ceník kameniva
Ceník kameniva PDF

Další adresy

Sídlo firmy:
Písník Kinský, s.r.o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí


Zařazení do kategorií