AXICIA s. r. o. - Pískovna Kopa OVČÁRY

AXICIA s. r. o. - Pískovna Kopa OVČÁRY


Pískovna Kopa - prodej písku, zásypového materiálu a zahradní zeminy. Navíc nově možnost ukládky materiálu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

AXICIA s. r. o. - Pískovna Kopa OVČÁRY
Mezi obcí Ovčáry a Kostelcem nad Labem
277 14, Ovčáry
IČO: 29129966

Otevírací doba

Pracovní dny:  7 - 16 hod.
Sobota, neděle:  zavřeno
(Jinak dle dohody)

O nás

Společnost AXICIA s.r.o. na jaře 2014 zahájila stavbu stadionu pro vodní lyžování I. etapa – vodní plocha. V rámci zemních prací této stavby vzniká velké množství materiálu, které vhodným zpracováním a zatříděním lze použít na stavbách v blízkém i dalekém okolí. Společnost AXICIA s.r.o. se proto rozhodla tento materiál zcertifikovat a nabízet k prodeji.

Sortiment

 

Ceny Kameniva

platný od 1. 1. 2022

  • Kamenivo přírodní drobné neprané tříděné (písek)     0/4
  • Kamenivo přírodní drobné neprané (písek)                    0/4
  • Zásypový materiál
  • Zahradní zemina tříděná
Název Frakce Norma Cena za tunu Cena s DPH
Zahradní zemina tříděná     250,-  303,-
Kamenivo přírodní drobné neprané tříděné (písek) 0/4 ČSN EN 12620: 2002 + A1: 2008
ČSN EN 13139: 2002/AC: 2004
ČSN EN 13242 2002 + A1: 2007
150,- 182,-
Písek s příměsí jílu     20,-  24,-

 

V případě potřeby zajistíme dopravu.

 

Ceny uložení

platný od 1. 1. 2022

 

Všechen odebraný materiál bude použit k dalšímu využití (recyklaci), a proto je nutné si každý závoz před zahájením osobně odsouhlasit a potvrdit. Konkrétní jednotková cena se určuje na základě dohody mezi odběratelem a dodavatelem. Bez odsouhlasení materiálu a ceny odběratelem nesmí být žádný návoz zahájen. Více info po telefonu.

ULOŽENÍ ODPADŮ Kód odpadu   Cena m³ bez DPH  
Zemina a kamení 170504   40 – 160,-/m³
Štěrk ze železničního svršku 170508   dle dohody
Odpadní štěrk a kamenivo 010408   dle dohody

 

Dodavatel odpadu musí vyplnit formulář základního popisu odpadu a předložit výsledky testů podle přílohy 10.1 a 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb. v platném znění.

V případě potřeby zajistíme dopravu.

 

Kvalita

Dne 9. 6. 2014 byl na materiál vydán certifikát SŘV – viz certifikáty .

V listopadu 2011 společnost AXICIA s.r.o. úspěšně získala certifikáty: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007 .

Certifikáty

POZNÁMKA

Naše provozovna se nachází mezi obcí Ovčáry a Kostelcem nad Labem, v blízkosti jezera Kopa. Kamenivo si společnost sama těží a zpracovává. Na pískovně probíhá také konečná nákladka prodaného písku. V případě potřeby zajistíme i dovoz písku.