OKR v.o.s.

OKR v.o.s.

Výroba epoxidových systémů pro provádění speciálních stavebních prací v oblastech průmyslových podlah, opravy a sanace podlahových systémů, dodávky s montáží zdvojených podlah, povlakových povrchů, chemicky odolných povrchů, hydroizolací, betonové a podlahové konstrukce.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

OKR v.o.s.
Valchařská 36 Areál TEMA
614 00, Brno
IČO: 469 62 671

O nás

Firma OKR v.o.s. se dlouhodobě zaměřuje výrobu epoxidových systémů pro provádění speciálních stavebních prací v oblastech průmyslových podlah, opravy a sanace podlahových systémů, dodávky s montáží zdvojených podlah, povlakových povrchů, chemicky odolných povrchů, hydroizolací, betonové a podlahové konstrukce, které se používají ve výrobních, prodejních a skladovacích halách, v objektech zemědělských, v podzemních garážích, ale i v objektech občanské vybavenosti.

Sortiment

Nabídka firmy zahrnuje dodávky podlahových systémů na rekonstruované i nové objekty. Navrhujeme a dodáváme povrchy do průmyslových objektů, nemocnic, bank, garážových stání, potravinářského průmyslu, komerčních objektů apod.

 


Designové aplikace :

 

Z designových interiérových aplikací patří např. epoxidové lité podlahy nebo litá podlaha s vysokým leskem.

Pro takto široký záběr finálních odběratelů disponujeme celou škálou technologií a povrchů. 

  • průmyslové podlahy - nátěrové technologie, tenké stěrky, samonivelační stěrky i polymerbetonové povrchy, elektrostaticky vodivé povrchy, těžké povrchy schopné funkce jako pojížděné hydroizolace. Tyto povrchy mohou být lesklé i matné, hladké nekluzné nebo v provedení s protiskluzovým efektem. Vše dodáváme v různých barevných provedeních.  
  • zdvojené podlahy - tyto systémy umožňují snadné a variabilní řešení povrchů s potřebou umístění rozvodů a kabelů pod povrchem podlahy, je zde několik možností volby stavebních výšek. Skladba systému dovoluje snadnou změnu kabelových tras bez nutnosti zásahu do konstrukce. Dodáváme s různými povrchy, možné je i elektrostatické provedení.
  • ostatní povlakové technologie - mezi tyto technologie lze zařadit sportovní povrchy, PVC, linolea, gumové povrchy, provádění suchých technologií apod. 

 

 

Opravy průmyslových podlah :

 

Nabídka firmy disponuje materiály, technologiemi a zkušenostmi z oblasti oprav a rekonstrukcí průmyslových podlah. 

Mimo kompletních oprav se zabýváme i technologiemi pro opravu drobných vad a poruch. Tímto lze zpomalit destrukci podlahy, zachovat provoz a dočasně oddálit větší opravu povrchů.

Technologiemi jsme schopni řešit defekty, jako jsou lokální výtluky, praskliny a trhliny, porušené okraje dilatačních spár apod. Provádění těchto technologií přímo navazuje na důkladné seznámení se s problematikou, průzkum na místě a eventuálně provedení expertizy stavu konstrukce. Následná technologická příprava umožňuje zvážení postupů a uplatnění těchto technologií nejvhodnějším způsobem.

Je nutno mít na zřeteli, že tyto technologie nejsou konečným řešením pro Vaše podlahové konstrukce. Mohou však dočasně ekonomicky a rychle řešit okamžité potřeby Vašeho provozu.

 

 

Předúpravy povrchů :

 

Do této oblasti lze zahrnout všechny technologické operace související s úpravou podkladu určeného k povrchovým úpravám dalšími technologiemi.

  • tryskání broky
  • broušení
  • frézovaní
  • sanace podkladu
  • tryskání VVP
  • Přípravné práce

Do této oblasti nabídky lze zahrnout všechny přípravné práce před pokládkou následných vrstev podlah nebo chemicky odolných izolací.

Patří sem technologie tryskání broky, broušení, frézování povrchů a tryskání VVP. Tyto technologie je možno kombinovat a tak dosahovat optimálního výsledku skloubením výhod a tím i konečného účinku.

Jako další doplněk výše uvedených postupů je třeba zmínit technologické operace sloužící ke zpevnění podkladu, sanace trhlin a provádění reprofilačních vrstev. Obvykle se tyto technologie opět uplatňují ve vzájemné kombinaci a tím se dosahuje požadovaného výsledku.

Tyto přípravné práce zajišťují potřebné parametry podkladních vrstev a s uplatněním výše uvedených technologických postupů z oblasti povrchových úprav umožňují nabídnout provedení a dodávky prací na základě Vašich potřeb a možností.

 

 

Chemicky odolné izolace :

 

U velké části povrchů je kladen důraz mimo standardní parametry i na odolnost proti vlivům agresivních médií. Naše firma se věnuje i této problematice povrchů jímek, stěn i podlah výrobních provozů.
 
 
Podmínky pro úpravy :
 

Pro tuto oblast je velmi důležité seznámení se s konkrétními podmínkami provozu a tím i zatížení, tj. typ média, kterému má povrch odolat, teplota a koncentrace této látky a v neposlední řadě i charakter požadované odolnosti - trvalý kontakt, občasné úkapy nebo havarijní stav.

V nemnoha případech je obvyklý požadavek kombinace chemického i mechanického zatížení.
Pro tuto oblast navrhujeme individuální řešení zohledňující požadované podmínky.
K dispozici je celá řada možných provedení - speciální nátěrové technologie, samonivelační stěrky až po vysoce odolné vícevrstvé laminátové skladby.

 

 

Reference

Reference

 

Kvalita

Náš tým se skládá z odborníků na epoxidové pryskyřice a jejich deriváty. Náš vývoj stále vyvíjí nová řešení pro naše zákazníky a nové aplikace. Patříme jednoznačně k vedoucím firmám v oblasti vývoji epoxidových pryskyřic, což potvrzují naše projekty v Evropě i v zámoří.

Na koho se obrátit

General manager
Ing. Ondřej Olah
777 018 168
Výroba
Ing. Ladislav Skuda, Ph.D.
608 724 730

Další adresy

Sídlo společnosti :


Mičurinova 789/9
671 72 Miroslav


Zařazení do kategorií