Nehlsen Třinec, s.r.o. - sběrný dvůr, Jablunkov

Nehlsen Třinec, s.r.o. - sběrný dvůr, Jablunkov

Sběr odpadů na sběrném dvoře, překládání komunálních odpadů na překládací stanici, svoz průmyslových a velkoobjemových odpadů ze 41 m³ kontejnerů, svoz odpadu v bikranových nádobách, provozování místa zpětného odběru elektrozařízení


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Nehlsen Třinec, s.r.o. - sběrný dvůr, Jablunkov
Jablunkov - Bělá
739 91, Jablunkov
IČO: 25355996

Kontakt

Telefon: 602 506 103,
E-mail: daniel.borski@nehlsen.cz
Web: www.nehlsen.cz

Otevírací doba

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
07:30
Zavřeno

16:30 hod.
14:00 hod.
16:30 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.
12:00 hod.
Zavřeno

O nás

Provádíme služby při nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a třídění využitelných složek komunálního odpadu, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a kompostování bioodpadů uložení stavebního odpadu, údržby místních komunikací, veřejného osvětlení a správy a údržby hřbitovů.
Dále se může společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., opřít o know-how mateřského holdingu NEHLSEN (SRN), který zaměstnává v oblasti nakládání s odpady, úklidu a údržby měst cca 1 500 zaměstnanců a vlastní asi 300 svozových automobilů; využít organizační a poradenské podpory a 75 leté zkušenosti z provozu firmy Nehlsen v Německu.

Sortiment

Středisko provádí :

- sběr odpadů na sběrném dvoře
- překládání komunálních odpadů na překládací stanici
- svoz průmyslových a velkoobjemových odpadů ze 41 m³ kontejnerů
- svoz odpadu v bikranových nádobách
- provozování místa zpětného odběru elektrozařízení

Sběrný dvůr je umístěn naproti starého sběrného dvoru v bývalém areálu firmy BETA. Vjezd přez bránu č. 3 (u zahradnictví). 

Sběrný dvůr slouží pro bezplatný odběr komunálních odpadů od občanů a podnikatelů, jejichž místo bydliště je ve městě nebo obci kde společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., zajišťuje svoz nakládání s odpady.
Sběrný dvůr je dále určen k odběru odpadů, které nelze odložit do popelových nádob. Jsou to hlavně bioodpady, nebezpečné odpady a objemné odpady, které vznikají nejčastěji při stěhování nebo když se vyklízí zařízení bytu po zemřelých občanech.

Občané mohou také odevzdat na sběrném dvoře jiné než komunální (stavební, izolační) odpady vznikající např. při stavebních úpravách v jejich bytech či domech (výměna oken, adaptace koupelen apod.). Tyto odpady však podléhají úplatnému odběru dle platného ceníku, který je k dispozici u správce sběrného dvora.

Způsob nakládání s odpadem včetně odděleně sbíraných (využitelných) složek těchto odpadů

Složky z odděleného sběru včetně obalových odpadů Kategorie odpadu Místo odložení odpadu
Papír a lepenka, papírové a lepenkové obaly O modré separační nádoby, modré pytle, sběrný dvůr, provozovna výkupu
Sklo, skleněné obaly O zelené separační nádoby, sběrný dvůr, provozovna výkupu
Plasty, plastové obaly O žluté separační nádoby, žluté pytle, sběrný dvůr
Kovy, kovové obaly O sběrný dvůr, provozovna výkupu
Dřevo O sběrný dvůr
Oleje a tuky N sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů
Oděvy, textilní materiály O sběrný dvůr
Barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy N sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů
Léky N sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů, lékárny
Baterie a akumulátory N sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů, zpětný odběr - prodejny
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů, zpětný odběr - prodejny
Ledničky a mrazničky N sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů, zpětný odběr - prodejny
Elektronická zařízení O sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů
Odpady ze zahrad a parků
Biologicky rozložitelný odpad O kompostárna, nádoby na bioodpad
Zemina a kameny O sběrný dvůr
Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad O nádoby na komunální odpad, sběrný dvůr
Objemný odpad O sběrný dvůr, mobilní sběrna objemného odpadu
     
Vysvětlivky:    N - nebezpečný odpad         O - ostatní odpad

 

 

Doprava a mechanizace

Přeprava je zajišťována deseti nákladními vozidly (Mercedes, M.A.N a VOLVO) se speciálními nástavbami (nosiči kontejnerů) a přívěsy.
Vozidla se speciálními nástavbami přepravují kontejnery jednoduché, lisovací, otevřené i zastřešené nebo jinak upravené. Kontejnery je možno vyrobit a dodat na míru podle požadavku zákazníka.
 

Kontejnery na přepravu nebezpečných odpadů v režimu ADR :
edná se o hermeticky uzavřené kontejnery s otevirací střechou a plnicími otvory. Objem: 24m³, 36m³, 40m³
Použití: na nebezpečné odpady- sypké, balené (sudy, pytle atd.), Kontejnery ABROLL splňují podmínky zákona číslo 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků a jsou ve shodě s normou ČSN 450 14.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí střediska
Petr Klus
736 206 240
Sběrný dvůr
Roman Jakubek, DiS.
725 530 227

Další adresy

Sídlo firmy :
Jablunkovská 392
739 61 Třinec - Staré Město

  
Další provozovny:

Odvoz odpadu :
ul. Žižkova 302
Třinec - Staré Město

Sběrný dvůr :
Areál Tyrská - ul. Frýdecká čp. 74, za restaurací Napoleon, u úsypu TŽ a.s.

Dotříďovací linka :
Oldřichovice 868
Třinec - Oldřichovice

Stavební činnost :
ul. Jablunkovská 392
Třinec - Staré Město


Pobočky