NEEDFUL s.r.o.

NEEDFUL s.r.o.

Betonové průmyslové podlahy, drátkobetony, úklidové služby, stavební a inženýrská činnost, průmyslové stavby.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

NEEDFUL s.r.o.
Lidická 1875/40
602 00, Brno - Černá Pole
IČO: 280 73 851

Kontakt

Telefon: 603 796 790,
Mobil: 725 110 999
E-mail: info@needful.cz
Web: www.needful.cz

O nás

Jsme dodavatelem unikátních betonových podlah, nazývaných pancéřové průmyslové podlahy. Stavební a inženýrská činnost je nedílnou součástí našich služeb, rovněž občanská i průmyslová výstavba a rekonstrukce stávajících objektů.
Zároveň provádíme úklidy venkovních i vnitřních prostor a to jak pro komerční, tak i pro soukromé subjekty.

Sortiment

Betonové podlahy :

Pancéřové průmyslové podlahy :

- monolitická betonová podlaha do jejíhož povrchu je vpravena prášková směs obsahující tříděná tvrdá plniva, speciální cementy a kompatibilní chemické přísady a armování, které může být provedeno klasicky (KARI síť) nebo s použítím  drátkobetonu.

Armování průmyslové podlahy může být i kombinací obou těchto variant.

Drátkobeton :

- vyztužením  ocelovými drátky, vzniká drátkobeton. Běžné denní výkony přesahují plochu 2.000m2 za den. Tyto betonové desky jsou plně nesené elastickým podložím. Použití ocelových vláken podstatně zvyšuje únosnost a odolnost proti nárazu a opotřebení, je podstatně minimalizováno vyštipování betonu, neboť ocelová vlákna jsou rozptýlena v celé tloušťce betonové desky.U drátkobetonu odpadá náročná příprava armování, což investorův zkracuje realizační časy

Hydroizolace HOPE :

- vyrobena z vysokohustotního polyethylenu, má vysokou chemickou odolnost, výborné mechanické vlastnosti, rozměrovou stabilitu a odolnost proti tepelné degradaci. Pokládka probíhá většinou kontinuálně s litím betonové směsi. Vždy je mezi podkladní vrstvu a vrstvu nové podlahy vkládaná ochranná geotextilie, aby nedošlo k mechanickému poškození izolace.
Ceny

Stavební a inženýrská činnost je nedílnou součástí našich služeb. Do naší nabídky patří občanská i průmyslová výstavba, například výstavba rodinných domů i větších celků, výstavbu bytových domů, rekonstrukce stávajících objektů.

Články

Reference

viz odkaz

 

Kvalita

Certifikáty

Na koho se obrátit

Jednatel
Ing. Bc. Miroslav Chytil, MBA
603 796 790
Obchodní ředitel
p. Michal Marek
733 688 694


Zařazení do kategorií