MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost - panelárna Blansko

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost - panelárna Blansko

Výroba betonového zboží, stavebních a inženýrských dílců.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost - panelárna Blansko
Na Brankách 4
678 01, Blansko
IČO: 46347542

Kontakt

Telefon: 516 418 616
Fax: 516 412 744
E-mail: chab@moravostav.cz
Web: www.moravostav.cz

Otevírací doba

Letní období (1.4. - 31.10.) :
Po – Pá   6:00 – 14:30 hod
  
Zimní období (1.11. - 31.3.) :
Po – Pá   6:00 – 14:30 hod.

O nás

Panelárna Blansko zabezpečuje výrobu plošných typových i atypických prvků z železobetonu, drobného cementového zboží pro stavební zakázky i pro obchodní partnery.

Při výrobě jsou využívány dodávky betonu z moderní betonárky s možností celoroční výroby betonových směsí.

Sortiment

  • Stropní panely tl. 15cm do délky 480 cm
  • Silniční panely
  • Lodžiové panely (stěny a stropy)
  • Betonářská ocel včetně ohybu

  Technické dispozice :

   - výroba plošných typových i atypických prvků z železobetonu pro skelety a také drobného cementového zboží pro vlastní stavební zakázky i pro obchodní partnery.
 

Výrobní možnosti panelárny :

  • plošné prvky do rozměru 7 × 2 m – stropní desky, lodžiové panely, plošné zábradlí, silniční panely, opěrné a zákrytové desky atd.
  • tyčové prvky do průřezu 600 × 800 mm a délky 12 m – sloupy, vazníky, ztužidla, prahy, základové pasy
  • základové patky (elektrorozvodny)
  • ostatní výroba – schodišťové stupně, plotové sloupky a stříšky, podplotové desky
  • armovačské práce – výztuže, armovací koše, třmínky, sítě, žebírková ocel

Výrobky je možné dodat bez povrchové úpravy (surový beton) nebo s povrchovou úpravou (stěrka Ardex, barva šedá).

 

Kvalita

Ve společnosti je zaveden a certifikován systém řízení kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001 již od roku 2000, od roku 2006 je vytvořen a certifikován systém enviromentálního managementu (EMS) odpovídající normě ČSN EN ISO 14001 a od roku 2011 systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) dle ČSN OHSAS 18001:2008. Systémy jsou integrovány a od listopadu 2011 společně certifikovány.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Expedice
Antonín Kovář
516 418 616
Mistr
Jiří Vlček
724 367 192
Vedoucí provozovny
Miroslav Cháb
724 601 392

Další adresy

Sídlo společnosti :

MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost
Maříkova 1
621 00 Brno


Zařazení do kategorií