Milan Charvát

Milan Charvát

Pokládka samonivelačních anhydritových potěrů, zemní práce a kontejnerová doprava.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Milan Charvát
Ke Strouze 150
25228, Vonoklasy
IČO: 18677185

O nás

Naše firma působí v oblasti stavebnictví od roku 1992.
Zabýváme se výstavbou rodinných domů, rekonstrukcemi, zateplováním fasád, realizací zpevněných ploch a komunikací z betonových dlažeb a prováděním samonivelačních anhydritových potěrů.

Sortiment

Samonivelační anhydritové potěry

 

Sytém podlah

Anhydritový potěr je litá samonivelační směs na bázi síranu vápenatého (anhydritu), který plní funkci pojiva, plnivem je písek (maximální frakce 0-4), přísady (plastifikátory) a vody. Při vytvrzováni potěru dochází ke tvorbě krystalové struktury, kde se relativně velké a kompaktní krystaly mezi sebou celoplošně spojují a tak vzniká minimální množství dutých prostorů. Diky této struktuře dosahuji anhydritové potěry vysokých pevností (v tlaku min. 20 MPa, vtahu za ohybu min. 5 MPa) a z těchto důvodů je lze použít v malých tloušťkách bez jakéhokoliv dalšího vyztužení.

 

 

Výhody anhydritových potěrů

 • rychlost a kvalita pokládky
 • možnost realizace vbytové a administrativní výstavbě
 • kratší celková doba pokládky - jedná se osamonivelační směs, kde je možno i včlenitých prostorech aplikovat až 1000 m² denně
 • menši tloušťka podlahy = menší zatížení konstrukce
 • vysoká pevnost vtlaku za ohybu
 • vysoká požární odolnost
 • vysoká rovinatost
 • Ideální varianta pro podlahové vytápění

Kde lze tyto potěry použít: 

Podlahy z anhydritového potěru slouží jako podkladní vrstvy pro montáž nášlapných vrstev (PVC, keramická dlažba, koberce, plovoucí podlahy, parkety), pro vnitřní použití v bytové výstavbě, v kancelářských prostorech, ve veřejných stavbách, ve školách, nemocnicích, tělocvičnách atd. ‚ s maximálním provozním zatížením 750 kg/m². Možno použít i do koupelen a WC za předpokladu dodržení příslušných opatření (hydroizolace).

Anhydritový potěr nelze použít v exteriéru a v trvale mokrých provozech. Síran vápenatý není hydraulické pojivo a nesmí být trvale vystaven vlhkosti. Za vlhka klesá pevnost podlah až o 50 % původní hodnoty. Pokud však podlaha opět vyschne bez mechanického poškození, dosáhne opět původní pevnosti před provlhčením.

 

Způsob aplikace

Realizace těchto podlah probíhá převážně formou dodávky na klíč, kdy si sami připravíme podkladní vrstvy, včetně kročejových a tepelných izolaci. Anhydritová směs je samonivelační a proto je pokládána s vysokou přesností s maximální odchylkou ± 2 mm. Při realizaci lze pomocí speciálních prvků rozdělit i různé výškové úrovně.

 

Rozsah prací:

 • Návrhy skladeb podlahových vrstev
 • Provedení kompletních podkladních vrstev
 • Kontrolní zaměřeni podloží
 • Dodávka veškerého materiálu na stavbu

Požadavky na stavební připravenost:

 • Zásuvka 32 A, jištění 32 A s mot.charakteristikou "D" v dosahu do 20 m
 • Přívod vody min. 3/4" s konstantním tlakem 0,4 MPa v dosahu do 20 m
 • Zpevněná komunikace ke stavbě, rovná zpevněná plocha pro silo 3x3x m
 • Předání závazného váhorysu

Doprava a mechanizace

KONTEJNEROVÁ AUTODOPRAVA AVIA  do 12 m³
Zemní práce:
BOBCAT 773    nakladač 2,4t

BOBCAT 328    minibagr 2,8t

Doprava:
AVIA 5t (3 m³ kontejner)

Reference

viz odkaz