MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. - recyklační středisko

MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. - recyklační středisko

Recyklační středisko stavebních sutí v Babicích u Šternberka je schválené zařízení, které se specializuje na sběr, výkup a využívání (úpravu) odpadů ze stavebních prací.

Toto zařízení se zaměřuje na zpracování stavebních sutin a dalších odpadů, které vznikají při stavebních činnostech. 

Recyklované materiály lze využít například při výstavbě nových staveb, což přispívá ke snížení negativního vlivu stavební činnosti na životní prostředí.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. - recyklační středisko
Babice u Šternberka (bývalá obalovna)
785 01, Šternberk
IČO: 25872354

Kontakt

Mobil: 723 522 408
E-mail: info@vitamvas.cz
Web: www.vitamvas.cz

Sociální sítě:    

Otevírací doba

Pondělí - Pátek    7:00 - 15:30
případně dle dohody

O nás

Organizace MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. se dlouhodobě orientuje na využívání odpadů jako náhrady za přírodní neobnovitelné materiály a jejich uvádění zpět do oběhu.

Před uvedením výrobku "recyklovaného kameniva" zpět do oběhu, je kladen velký důraz na jeho šetrnost vůči životnímu prostředí.

Samozřejmostí je sledování vlastností recyklovaného kameniva pro použití ve stavebnictví. 

Sortiment

  • betonové recyklované kamenivo
  • cihelné recyklované kamenivo
  • asfaltové recyklované kamenivo
  • recyklovaná zemina

Tříděná zemina 0/11mm

vhodné na terénní úpravy

Směs přírodního a recyklovaného kameniva 0/32mm, 0/63mm

vhodné na terénní úpravy

Směsný recyklát frakce 0/11

vhodný na obsypy, zásypy

Směsný recyklát frakce 11/32mm, 32/63mm

vhodný do základových desek

Asfaltový recyklát frakce 0/11mm, 0/32mm

vhodný jako vrchní vrstva komunikací a parkovacích ploch

Asfaltový recyklát frakce 11/32mm, 32/63mm, 0/90mm

vhodný jako konstrukční vrstva komunikací

Betonový recyklát frakce 0/90mm

 

Možné uložení odpadů dle kategorie:

Kat. číslo

Druh odpadu

čistý separovaný,

kusy do 0,5m

částečně separovaný,

kusy 0,5m – 1m

neseparovaný,

kusy nad 1m

170101

Beton

230,- Kč/t

370,- Kč/t

480,- Kč/t

170302

Asfaltové směsi (neobsahující dehet)

580,- Kč/t

690,- Kč/t

800,- Kč/t

170504

Zemina a kamení

230,- Kč/t

310,- Kč/t

370,- Kč/t

170107

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

580,- Kč/t

690,- Kč/t

800,- Kč/t

Dále nabízíme:

  • Prodej paletovaných použitých cihel
  • Drcené přírodní kamenivo 0/4, 4/11, 8/16, 11/32, 0/32, 0/63

Drcení a třídění kamene - výroba vysoce kvalitního drceného kameniva

Předtřídění rubaniny před drcením

Třídění písků a štěrkopísků

Recyklace stavebních a demoličních odpadů – zkvalitnění nakládání s odpady

Drcení a třídění vysokopecní, ocelárenské a elektro strusky

Třídění výkopové zeminy

Třídění uhlí

 

Doprava a mechanizace

Kontejnerová doprava

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí zařízení
Veronika Štěpánková
723 522 408
Obchodní zástupce
Robert Vítámvás
723 065 101

Ceník

Ceník příjmu odpadů a prodeje recyklovaného kameniva

Další adresy

Sídlo firmy:
MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o.
Dolní Žleb 68
785 01 Šternberk


Pobočky