MADOS MT s.r.o.

MADOS MT s.r.o.

Opravy historických mostů, dálniční mosty, nadjezdy, lávky pro pěší, rekonstrukce mostů, silnice, místní komunikace, parkoviště, pokládka asfaltových směsí, speciální zakládání, zádržné systémy, vodohospodářské stavby, zemní práce, demolice, pozemní stavby, haly, rekonstrukce objektů


Jak nás kontaktovat?

Adresa

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41, Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899

Kontakt

Telefon: 494 544 554
Fax: 494 544 524
E-mail: info@madosmt.cz
Web: www.madosmt.cz

O nás

Společnost MADOS MT s.r.o. je od svého vzniku zaměřena na výstavbu a rekonstrukce mostů. Postupným vývojem se činnost doplnila o sanace betonových konstrukcí, silniční stavby, opravy havarijních stavů konstrukcí a vodohospodářské stavby.

Firma disponuje dostatečným technickým vybavením pro realizaci stavebního díla uvedených oborů. Záměrem vedení společnosti je rozšiřování kapacity a zavádění vybraných technologií v dopravním stavitelství.

Sortiment

Sanace konstrukcí :

 • Po přípravě povrchu podkladu bouráním a otrýskáním vysokotlakou vodou a křemičitým pískem obnova původních tvarů betonové konstrukce: nástřik suchým torkretem, strojní nebo ruční nanášení sanační malty a strojní bezvzduchové natírání opravených ploch. Tlaková injektáž epoxidovými hmotami.
  • Sanace betonových konstrukcí
  • Nástřik suchým torkretem
  • Strojní stěrkové omítky
  • Tryskání podkladu vodním paprskem
  • Tryskání suchým i mokrým pískem

Betonové konstrukce

 • Běžné tvary s použitím systémového bednění i atypické tvary dle návrhu projektanta nebo odběratele.
  • Standardní betonářské práce
  • Atypické monolitické konstrukce
  • Systémové bednění

Řešení havarijních stavů

 • Pomocí hydraulických zvedáků strojních i ručních zajišťování a zvednutí deformované konstrukce do původního stavu.
  • Stabilizace a odstraňování havarijních stavů (destrukce, podemletí, posuny, atd.)
  • Hydraulické lisy v systému

Silniční stavby

 • Realizace komunikací a chodníků včetně zdí betonových, kamenných a z drátokošů. Montáže různých druhů zábradlí a svodidel včetně beranění sloupků. Opravy trhlin v asfaltových vozovkách. Pokládka technických textilií.
  • Komunikace
  • Zpevněné plochy a parkoviště
  • Opěrné a zárubní zdi z betonu i kamene
  • Gabiony - drátěné koše s vyrovnaným lomovým kamenem
  • Přejezdy středních dělících pásů na dálnicích
  • Dlaždické práce

Mosty

 • Realizace dodávek mostů malého a středního rozpětí včetně zajištění projektové dokumentace. U malých mostů lze zřídit místní objížďky s použitím mostních provizorií.
  • Mosty středního rozpětí
  • Monolitické konstrukce na skruží včetně dodatečného předpínání
  • Montované mosty z prefabrikovaných nosníků
  • Propustky
  • Spřažené železobetonové konstrukce
  • Klenbové přesypané mosty
  • Výstavba za provozu a bez objížděk pod mostním provizoriem
  • Rekonstrukce mostů betonových, ocelových i kamenných

Doprava a mechanizace

Technologie používané společností MADOS MT s.r.o. :
■ montáž silničního, mostního zábradlí a svodidlového zábradlí
■ elastické mostní závěry
■ řezání, frézování a zalévání spár v asfaltovou zálivkou
■ vodní vysokotlaké paprsky do 1100 barů
■ pískování suchým i mokrým pískem ocelových, betonových a pískovcových konstrukcí
■ suchý a mokrý torkret betonem a sanačními maltami
■ injektáže trhlin v betonu epoxidovým pojivem
■ injektáže rubů konstrukcí cementovou a polyuretanovou maltou
■ zvedání konstrukcí do 1000 t pro výměnu ložisek a opravy pilířů a opěr

Kvalita

Certifikáty :

 • systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016
 • systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
 • systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18 001:2008
 • výroba svařovaných ocelových konstrukcí a svařovaných dílů dle ČSN EN ISO 3834-3:2006

Certifikáty

Poznámka :

Společnosti byla udělena např. tato ocenění :

2006

Stavba roku Královéhradeckého kraje (KHK) za rekonstrukci kamenného mostu přes Divokou Orlici ev.č. 311-007 "Zemská brána".

2008

Čestné uznání KHK za rekonstrukci kamenného mostu ev.č. 319-002 Pěčín.

2010

Mostní dílo roku 2008 MD ČŘ za rekonstrukci kamenného mostu v Poděbradech ev.č. 611-016.

2016 - 2017

3. místo - Nejzdařilejší dopravně-bezpečnostní stavba Pardubického kraje - Obnova mostního příslušenství mostu ev. č. 312-006 Pastviny

2016 - 2017

2. místo - Nejzdařilejší mostní a umělá stavba - Rekonstrukce mostu ev. č. 311-020 Jablonné nad Orlicí