Madest s.r.o.

Madest s.r.o.


Drcené kamenivo
Lomový kámen
Skrývkový materiál
Prodej písku


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Madest s.r.o.
Pavlice 110
671 56, Grešlové Mýto
IČO: 28264223

Otevírací doba

Celoročně

Po - Čt:    7:00 - 16:00
Pá:            7:00 - 15:00
         
 

O nás

Společnost MADEST s.r.o. se v kamenolomu Pavlice (u Znojma) zabývá těžbou, výrobou a prodejem drceného kameniva.
Firma je od roku 2008 držitelem certifikátu systému řízení výroby  a na vybrané produkty je oprávněna vydávat prohlášení o shodě „CE“ dle:
ČSN EN 12 620+A1 - kamenivo do betonu,
ČSN EN 13 242+A1 - kamenivo pro nestmelené směsi,
ČSN EN 13 285 – kamenivo pro provádění a údržbu vozovek…
K ostatním produktům firma vydává „prohlášení výrobce“

Společnost MADEST s.r.o. zajišťuje i prodej písků a dopravu materiálu.

kamenolomu Pavlice tvoří ložiskovou výplň gföhlská ortorula, vhodná pro dodávky drceného kameniva na betonárnu, silniční a inženýrské stavby, kameniva pro údržbu komunikací a lomový kámen k regulaci vodních toků
Materiál je pro svoji přírodní barevnost a vlastnosti vyhledáván i jako okrasný lomový kámen na zdění, solitérní kámen a kámen do gabionů.

Sortiment

- drcené kamenivo do betonu (ČSN EN 12620 )
- drcené kamenivo pro nestmelené směsi… (ČSN EN 13242 + A1)
- drcené kamenivo specifikované nestmelené směsi pro provádění a údržbu vozovek (ČSN EN 13285)
- MZK dle schválené receptury ŘSD (ČSN EN 13043 *)
- netříděná štěrkodrť
- LKN – lomový kámen netříděný
- LK výběr
- LK do 200 Kg rozklep

    

VYRÁBĚNÉ FRAKCE KAMENIVA

Drcené kamenivo dle ČSN EN 12620 + A1 (kamenivo do betonu)
frakce
4/8 , 8/16
   
Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 + A1 (kamenivo pro nestmelené směsi ....)
frakce
4/8 , 8/16 , 16/32 , 32/63
   
Drcené kamenivo dle ČSN EN 13285 ( specifikované nestmelené směsi pro provádění a údržbu vozovek )
frakce
0/32, 0/63
    
Drcené kamenivo podle § 4 Zákona o obecné bezpečnosti výrobků....č.102/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
frakce
4-8, 8-16, 11-22, 16-32, 32-63, 63-125, 0-4, 0-32, 0-63, 0-125, 0-250

Kamenivo podle § 4 Zákona o obecné bezpečnosti výrobků....č.102/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

LKN

LK cca 200Kg rozklep

LK výběr (gabiony)
      
Vysvětlivky: LK - lomový kámen, LKN lomový kámen netříděný

Kvalita

Jsme držiteli certifikátů systému řízení výroby a na vybrané produkty jsme oprávněni vydávat

ES prohlášení o shodě CE“ dle  ČSN EN 12620+A1 – kamenivo do betonu 

                                                            ČSN EN 13242+A1 – kamenivo pro nestmelené směsi …

                                                            ČSN EN 13285 ( spec. nestmelené směsi pro provádění a údržbu vozovek )


K ostatním produktům lomu vydáváme „prohlášení výrobce“.

Certifikáty