M - SILNICE a.s. - lom Černá Skála (OZ PV)

M - SILNICE a.s. - lom Černá Skála (OZ PV)

Drobné a hrubé drcené kamenivo a štěrkodrtě.

GPS souřadnice: 50°4'40.329"N, 16°17'7.811"E


Jak nás kontaktovat?

Adresa

M - SILNICE a.s. - lom Černá Skála (OZ PV)

517 41, Kostelec nad Orlicí
IČO: 42196868

Otevírací doba

Expedice:
6 - 14 hod.

polední přestávka 10 - 10:30 hod.

O nás

Akciová společnost M-SILNICE a.s., která je členem společností koncernu MEDIS, má dlouholetou zkušenost s těžbou a výrobou přírodního hutného kameniva pro stavební účely. Ve svých osmi lomech vyrábí hrubé drcené kameniva, drobné drcené kamenivo a štěrkodrtě.

Kamenivo se používá:
- podle ČSN EN 12620 do betonu
- podle ČSN EN 13043 do asfaltových směsí a do povrchových vrstev pozemních komunikací letištních a jiných dopravních ploch
- podle ČSN EN 13242 do nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- lomový kámen je vyráběn ve shodě s ČSN 72 1800, ČSN 72 1810 a ČSN 72 1860.

Lom Černá Skála má certifikovaný systém řízení výroby Zkušebnou kamene a kameniva s.r.o., notifikovanou osobou č.1517

Pro kamenivo bylo vydáno ES prohlášení o shodě. Výrobky jsou ve shodě s vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb.

Sortiment

Frakce hrubého, drobného a směsného kameniva :

 • 0/2 N  ........................... 73,-Kč/t
 • 0/4  ............................. 250,-Kč/t
 • 0/4 N  ......................... 103,-Kč/t
 • 4/8     ........................ 430,-Kč/t
 • 4/8 POD ................. 335,-Kč/t (použití dle ČSN EN 13242+A1)
 • 8/11   ........................... 415,-Kč/t
 • 8/16   .......................... 340,-Kč/t
 • 11/16 ............................ 340,-Kč/t
 • 11/22 ........................... 330,-Kč/t
 • 32/63  ........................ 300,-Kč/t
 • 0/32   .......................... 235,-Kč/t
 • 0/32 N ........................ 205,-Kč/t
 • 0/63   ......................... 220,-Kč/t
 • 0/63 N ........................ 205,-Kč/t
 • 0/125 N ...................... 200,-Kč/t
 • 63/125 N .................... 260,-Kč/t
 • MZK  ........................... 335,-Kč/t
 • LK netříděný ......... 250,-Kč/t
 • LK tříděný ............... 335,-Kč/t

Frakce kameniva bez označení N mohou být na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem vyhodnoceny podle příslušné ČSN EN včetně vystavení ES prohlášení o shodě.

Ceny jsou uvedeny fco lom, bez DPH

Hornina: Pararula

Certifikáty