LOM Babí, a.s.

LOM Babí, a.s.


Společnost zapsána ke dni 31.12.2006 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, složka 2566.
Provozovna lomu se nachází na adrese Babí u Trutnova.
Další informace o lomu a těžbě jsou zveřejněny na internetových stránkách www.lombabi.cz .


Jak nás kontaktovat?

Adresa

LOM Babí, a.s.
Babí 142
541 01, Trutnov 1
IČO: 27506983

Kontakt

Mobil: 777 752 663
E-mail: kubova@lombabi.cz
Web: www.lombabi.cz

Otevírací doba

duben až listopad:
PO - ČT    6 – 15.30 h
PÁ             6 – 14.30 h  

prosinec – březen:
PO - ČT    7 – 15.30 h
PÁ             6 – 14.30 h  

(změny provozní doby jsou v rámci počasí možné = v době mimosezóny je vhodný telefonický dotaz)

O nás

Společnost LOM Babí, a. s., navázala v roce 2009 na tradici těžby po společnosti BAK, a.s.
V měsících lednu až květnu 2009 došlo ke kompletní rekonstrukci těžební linky a k jejímu posunutí do těžebního prostoru. Nynější linka má nové drtiče, kompletně modernizované třídiče, nové dopravníky. Nová technologie umožňují podstatné zvýšení kapacity těžby kameniva za současného výrazného omezení dopadů těžby na okolí.
Společnost dale připravuje prostory pro rozšíření.
Těžená hornina: melafyr, barva horniny rezavě červená, šedá až zelenošedá.

Sortiment

Standardně nabízíme frakce kameniva:  0/4, 0/8, 4/8, 8/16, 0/32, 0/63, 32/63, netříděný lomový kámen, po dohodě možno vyrobit i další frakce např. 0/125, 63/125, dle poptávky.
Nabízené drtě a štěrky mají dle své hrubosti různé varianty použití:

 • frakce 4/8 mm - drť používaná zejména jako poslední vrstva tloušťky cca 5 cm, do které se pokládá dlažba, další použití: parkovací stání pro vozidla, chodníky atd.
    
 • frakce 8/6 mm - drť používaná do betonových směsí, další použití: různé plochy jako např. parkoviště,    chodníky atd.
  frakce 0/32, 0/63, 32/63 - podkladové vrstvy komunikací a zpevněných ploch
     
 • frakce 32/63 - podkladové vrstvy komunikací, drť je též vhodná jako drenážní vrstva

 

Doprava a mechanizace

Dopravu je možno zajistit smluvním externím dopravcem.


Surovina je od těžební stěny navážena nakladači do násypky mobilních třídíren a dle osítování třídících ploch jsou tříděny jednotlivé frakce.

Drtící zařízení:

 • čelisťový drtič V8-2N
 • kuželové drtiče HCC 7/65 a DKT-900

Kvalita

Certifikáty a technologie

Společnost je držitelem certifikátů systému řízení výroby:
EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu
EN 13043:2002/AC:2004  Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Certifikáty

Na koho se obrátit

Prokuristka, provozně-obchodní manažer
Ivana Kubová
777 752 663
Vedoucí lomu
Josef Matras
777 752 660

Ceník

Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo společnosti:
U Hřiště 640
541 02 Trutnov - Horní Staré Město
  
Obchodní kancelář:
Hornova 909
541 01 Trutnov - Střední Předměstí


Zařazení do kategorií