Laboratoře dopravní infrastruktury a životního prostředí

Laboratoře dopravní infrastruktury a životního prostředí

Zkoušení zemin, kameniv, betonů a malt a dále pro provádění vybraných zkoušek podkladních vrstev a vozovek pozemních komunikací.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Laboratoře dopravní infrastruktury a životního prostředí
Olbrachtova 1740
666 03, Tišnov
IČO: 44994575

Kontakt

Telefon: 549 429 311,
Fax: 549 429 343
E-mail: kratochvil@cdv.cz
Web: ldizp.cdv.cz/

O nás

Laboratoře dopravní infrastruktury a životního prostředí (LDIZP) jsou akreditovány pro zkoušení zemin, kameniv, betonů a malt a dále pro provádění vybraných zkoušek podkladních vrstev a vozovek pozemních komunikací.

Sortiment

Provádíme zkoušky :

  • Stavebních materiálů
  • Betonů, malt, kameniv a zemin
  • Stavebních konstrukcí
  • Podkladních vrstev a vozovek pozemních komunikací
  • Betonových a zděných konstrukcí

Akreditované zkoušky

Další zkoušky :

Číslo Název Popis
I. Cyklické zkoušky souvrství vozovek Zkoušky se provádí v Laboratorním geotechnickém zkušebním poli (LGZP) zařízením PneuTester.
Jedná se o ověřování „výkonnosti" zvoleného souvrství vozovky při dlouhodobém zatěžování.
Zjišťována je především závislost deformace na počtu cyklů (až 1 mil. cyklů) při namáhání zvoleným zatížením (kontaktní napětí až 0,5 MPa)
II. Měření přístrojem GPR (georadar) Zjišťování strukturálních vlastností vozovek, kde je možno určit tloušťky jednotlivých vrstev vozovky, polohy výztuže a kluzných trnů a kotev i jiných materiálových anomálií.
III. Měření SEM (rastrovací elekronový mikroskop) Zjišťování mikrostruktury vzorku jak v sypkém stavu, tak i v kompaktním stavu. Určování velikosti minerálů, případně vzniklých pórů ap.
IV. Zkoušky přístrojem - BT Rheom (reometr) Jedná se o reologické zkoušky na čerstvém betonu.
Je možno použít betonovou směs o maximální velikosti kameniva až 25 mm.
Měření parametry - úhel vnitřního tření, meze plasticity a vnitřní odpor.
V. Zkoušení povrchových vlastností vozovek dle požadavků zákazníka

Laboratoře dopravní infrastruktury a životního prostředí (LDIZP) jsou akreditovány pro zkoušení zemin, kameniv, betonů a malt a dále pro provádění vybraných zkoušek podkladních vrstev a vozovek pozemních komunikací.

Dále LDIZP nabízí provádění dalších zkoušek a měření v neakreditovaném režimu a konzultační a poradenské služby zaměřené na problematiku materiálů a konstrukcí staveb dopravní infrastruktury a hodnocení vlivů dopravy na životní prostředí.

 

Reference

Certifikáty

Na koho se obrátit

Zástupce vedoucího laboratoří
Ing. Aleš Kratochvíl
602 566 344
Vedoucí laboratoří
Ing. Jiří Jedlička
721 222 994


Zařazení do kategorií