KŠ Prefa s.r.o. - Betonárna Štětí

KŠ Prefa s.r.o. - Betonárna Štětí

Společnost dodává širokou škálu čerstvých betonových směsí, splňující nejpřísnější požadavky ŘSD a platných norem, a specifické požadavky investorů či provozovatelů. Řadí se k předním výrobcům a dodavatelům betonů pro nejnáročnější a největší stavby, ať se jedná o výstavbu mostů, železničních koridorů, silnic a dálnic a dále také pro výstavbu nových obchodních nebo logistických center, obytných a administrativních budov. 

Portfolio transportbetonu zahrnuje standardní čerstvé betony, lehce zpracovatelné betony, samozhutnitelné betony, zavlhlé a suché směsi, kameniva stmelená cementem, vlákno a drátkobetony, betony pro vodonepropustné konstrukce, bílé vany, do ztraceného bednění, betony do pilot, a vysokohodnotné betony.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KŠ Prefa s.r.o. - Betonárna Štětí
Litoměřická 723
411 08, Štětí
IČO: 29024064

Kontakt

Mobil: +420 737 256 089
E-mail: p.tichy@ksprefa.cz
Web: www.ksprefa.cz

Otevírací doba

Po - Pá   6:00 - 14:30

V případě požadavku a po dohodě jsme schopni dodávat beton i mimo otevírací dobu !

O nás

KŠ PREFA s.r.o. je nástupcem závodu Skanska Prefa. Navazuje na tradičního výrobce betonových prefabrikátů s dlouholetou působností na trhu v celé České i Slovenské republice.

Základním předmětem činnosti je výroba prefabrikovaných železobetonových a předpínaných dílců a konstrukcí, jak pro dopravní, tak pro pozemní stavitelství.

Společnost KŠ PREFA s.r.o. je regionálně zastoupena pro Čechy provozovnou Štětí a pro Moravu a Slovensko provozovnou Tovačov.

KŠ PREFA s.r.o. je 100% vlastněna společností Šilhánek & syn a. s. a jediným jednatelem je pan Pavel Šilhánek.

Sortiment

  • Vyrábí čerstvé betonové směsi podle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404:2016 a SJ-PK, zejména TKP 18
  • Potěry řady P150 - P400
  • KSC I, KSC II (kamenivo zpevněné cementem)
  • Betonové směsi odolné agresivnímu prostředí
  • MCB - drenážní mezerovitý beton dle ČSN 73 6124 - 2

 

Doprava a mechanizace

Nabízíme možnosti dopravy autodomíchávači, sklápěči a čerpadly na beton:

  • Autodomíchávač (Mix) 4-10 m³
  • Sklápěč Multicar
  • Čerpadla na beton 28-42 m

 
Věžová betonárna dodaná firmou MERCO CZ, a.s. s planetovou míchačkou MARC-MST 2250/1500 se dvěma vyústěními. Kapacita míchačky je 1,5 m³ mokrého betonu a objem plnění suchou směsí je 2,25 m³.

Kvalita

Kontrola kvality čerstvých betonových směsí a její dokladování je v ceně dodávky a je prováděna podle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404:2016 a SJ-PK, zejména TKP 18. Kontrolní zkoušky pevnosti v tlaku provádí odborně způsobilá laboratoř Štětí s certifikací Ředitelství silnic a dálnic. Zkoušky odolnosti proti CHRL a zkoušky hloubky průsaku tlakovou vodou, případně další zkoušky provádí akreditované laboratoře. Doklady kvality předáváme odběratelům na vyžádání. Naše receptury i betonárny jsou schválené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.


KŠ PREFA s.r.o. je držitelem certifikátů managementu kvality podle EN ISO 9001:2016, environmentálního managementu podle EN ISO 14001:2016 a managementu BOZP podle OHSAS 18001:2008.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Technolog a vedoucí laboratoře
Ing. Pavel Tichý
+420 737 256 089
Ředitel závodu
Zdeněk Zdvihal
+420 737 256 824

Další adresy

Sídlo společnosti:
Jinonická 805/57
150 00 Praha 5 - Košíře
Tel.: +420 735 161 915


Pobočky