KŠ Prefa s.r.o. - Prefa Tovačov

KŠ Prefa s.r.o. - Prefa Tovačov

Tradiční a přední výrobce betonových a železobetonových konstrukcí se zaměřením na komplexní řešení staveb. Společnost je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů konstrukcí pro pozemní stavby, komerčního i veřejného charakteru, a pro strategicky zásadní dopravní stavby dálnic a železnic v České republice i na Slovensku.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KŠ Prefa s.r.o. - Prefa Tovačov
Tovačov
751 01, Tovačov
IČO: 29024064

Kontakt

Mobil: +420 737 256 865
E-mail: p.markovic@ksprefa.cz
Web: www.ksprefa.cz

Sociální sítě:  

Otevírací doba

Pondělí  6:00 - 14:30

Úterý      6:00 - 14:30

Středa    6:00 - 14:30

Čtvrtek   6:00 - 14:30

Pátek      6:00 - 14:30

O nás

KŠ PREFA s.r.o. je nástupcem závodu Skanska Prefa. Navazuje na tradičního výrobce betonových prefabrikátů s dlouholetou působností na trhu v celé České i Slovenské republice.

Základním předmětem činnosti je výroba prefabrikovaných železobetonových a předpínaných dílců a konstrukcí, jak pro dopravní, tak pro pozemní stavitelství.

Společnost KŠ PREFA s.r.o. je regionálně zastoupena pro Čechy provozovnou Štětí a pro Moravu a Slovensko provozovnou Tovačov.

KŠ PREFA s.r.o. je 100% vlastněna společností Šilhánek & syn a. s. a jediným jednatelem je pan Pavel Šilhánek.

Sortiment

Výrobky pro dopravní a inženýrské stavby:

 • Mostní nosníky KSP–NPP
 • Mostní nosníky KSP–NDPP, KSP-NDPO a KSP-NKPO
 • Lávky
 • Silniční svodidla S97 - oboustranná běžná, oboustranná koncová, oboustranná průchozí,
 • oboustranná upravená pro připojení ocelového svodidla, jednostranná běžná, jednostranná koncová, jednostranná průchozí, jednostranná upravená pro připojení ocelového svodidla
 • Svodidla mostní kotvená MSK 2007 s úrovní zadržení H3 dle TPV 206/2018
 • Mostní římsové prefabrikáty 
 • Klenbové rámové konstrukce 
 • Tunelové dílce - krajní stěny levá, pravá, stropní klenbová přičle, vnitřní stěna
 • Prvky PHS - absorpční panely Liadur , reflexní a soklové panely 11cm (16 cm), sloupky (přímé,  15°, 30°, 45° a 90°), základové kalichy 
 • Klasické rámové konstrukce 
 • Dělící stěny 
 • Silniční panely 
 • Prefabrikáty pro odvodnění 
 • Betonářská výztuž

Výrobky pro pozemní stavby:

 • Základové patky a kalichy
 • Základové trámy a parapety (jednovrstvé - nezateplené, sendvičové - zateplené)
 • Sloupy
 • Trámy, průvlaky, ztužidla, nosníky
 • Vazníky (klasická výztuž, předpjaté)
 • Vaznice
 • Stěnové dílce (jednovrstvé - nezateplené, sendvičové - zateplené, hladké, vymývané)
 • Schodišťová ramena a podesty
 • Nákladové můstky
 • Spřažené (filigránové) stropy
 • Trámové stropy
 • Lodžiové dílce
 • Betonářská výztuž

 

Katalogy:

  

Doprava a mechanizace

Dopravu lze na přání zákazníka smluvně zajistit.


Provozovna se skládá ze tří výrobních hal a skladovacích prostorů. Je vybavena dvěma moderními mísícími centry, k dispozici jsou tři předpínací stendy pro výrobu předem předpjatých prvků. Provozovna je vybavena 13 jeřáby s možností manipulace s prvky o nosnosti cca 90 tun.
Hala pro zpracování betonářské výztuže je osazena moderními automatickými stroji pro střih, ohyb a manipulaci s výztuží.
Provozovna je připojena na železniční vlečku.

Reference

Reference

Certifikáty

Na koho se obrátit

Ředitel závodu
Ing. Pavel Markovič
+420 737 256 865
Vedoucí výroby
Lumír Částečka
+420 737 256 867
Technolog a vedoucí laboratoře
Ing. Roman Dosoudil
+420 737 256 822
Obchodní manager - Halasystem, Pozemní stavby
Ing. Ingrid Hrubá
+420 724 947 978
Obchodní manager - Pozemní stavby
Ing. Stanislav Lipták
+420 737 256 869
Obchodní manager - Dopravní a inženýrské stavby
Ing. Petr Mrzena
+420 737 256 441
Obchodní manager - Dopravní a inženýrské stavby
Jindra Šmolová
+420 737 257 570

Další adresy

Sídlo společnosti:
Jinonická 805/57
150 00 Praha 5 - Košíře
Tel.: +420 735 161 915


Pobočky