KŠ Prefa s.r.o. - Prefa Štětí

KŠ Prefa s.r.o. - Prefa Štětí

Tradiční a přední výrobce betonových a železobetonových konstrukcí se zaměřením na komplexní řešení staveb. Společnost je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů konstrukcí pro pozemní stavby, komerčního i veřejného charakteru, a pro strategicky zásadní dopravní stavby dálnic a železnic v České republice i na Slovensku.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KŠ Prefa s.r.o. - Prefa Štětí
Litoměřická 723
411 08, Štětí
IČO: 29024064

Kontakt

Mobil: +420 737 256 824
E-mail: z.zdvihal@ksprefa.cz
Web: www.ksprefa.cz

Sociální sítě:  

Otevírací doba

Pondělí  6:00 - 14:30

Úterý      6:00 - 14:30

Středa    6:00 - 14:30

Čtvrtek   6:00 - 14:30

Pátek      6:00 - 14:30

O nás

KŠ PREFA s.r.o. je nástupcem závodu Skanska Prefa. Navazuje na tradičního výrobce betonových prefabrikátů s dlouholetou působností na trhu v celé České i Slovenské republice.

Základním předmětem činnosti je výroba prefabrikovaných železobetonových a předpínaných dílců a konstrukcí, jak pro dopravní, tak pro pozemní stavitelství.

Společnost KŠ PREFA s.r.o. je regionálně zastoupena pro Čechy provozovnou Štětí a pro Moravu a Slovensko provozovnou Tovačov.

KŠ PREFA s.r.o. je 100% vlastněna společností Šilhánek & syn a. s. a jediným jednatelem je pan Pavel Šilhánek.

Sortiment

Výrobky pro dopravní, pozemní a inženýrské stavby: 

 • Silniční panely
 • Betonová silniční svodidla S97 - oboustranná běžná, oboustranná koncová, oboustranná průchozí, oboustranná upravená pro připojení ocelového svodidla, jednostranná běžná, jednostranná koncová, jednostranná průchozí, jednostranná upravená pro připojení ocelového svodidla
 • Betonová svodidla mostní kotvená MSK 2007 s úrovní zadržení H3 dle TPV 206/2018
 • Mostní nosníky předem, dodatečně či kombinovaně předpínané 
 • Mostní římsové lícní prefabrikáty
 • Odvodňovací žlaby, jímky, nádrže, příkopové tvárnice
 • Protihlukové stěny - pohltivé
 • Plotové stěny, sloupky
 • Základové patky a kalichy
 • Sloupy, průvlaky, ztužidla, nosníky
 • Schodiště
 • Stěnové dílce a balkony
 • Vazníky a vaznice
 • Stropní desky pro spřažené konstrukce
 • Rámové a klenbové segmenty
 • Nákladové můstky a výtahové šachty
 • Prefabrikáty pro odvodnění železnic
 • Betonářská výztuž

 

Katalogy:

  

Doprava a mechanizace

Dopravu lze na přání zákazníka smluvně zajistit.

Reference

viz odkaz

Certifikáty

Na koho se obrátit

Ředitel závodu
Zdeněk Zdvihal
+420 737 256 824
Vedoucí výroby
Ing. Jorge Luis Gonzalez
+420 735 161 916
Technolog a vedoucí laboratoře
Ing. Pavel Tichý
+420 737 256 089
Obchodní ředitel
Pavel Čermák
+420 737 256 699
Obchodní manager - Halasystem, Pozemní stavby
Ing. Ingrid Hrubá
+420 724 947 978
Obchodní manager - Pozemní stavby
Ing. Stanislav Lipták
+420 737 256 869
Obchodní manager - Dopravní a inženýrské stavby
Ing. Petr Mrzena
+420 737 256 441
Obchodní manager - Dopravní a inženýrské stavby
Jindra Šmolová
+420 737 257 570

Další adresy

Sídlo společnosti:
Jinonická 805/57
150 00 Praha 5 - Košíře
Tel.: +420 735 161 915


Pobočky