Technické služby města Kraslice


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Technické služby města Kraslice
Pod Nádražím 846
358 11, Kraslice
IČO: 70897816

Kontakt

Fax: 352 686 643

Sortiment

 • Skládka TKO
 • 010401 šterk a/nebo kamenivo
 • 010402 písek a/nebo jíl
 • 101303 ostatní směsné materiály na bázi cementu
 • 170101 beton
 • 170102 cihla
 • 170103 keramika
 • 170104 sádrová stavební hmota
 • 170302 asfalt bez dehtu
 • 170501 zemina a/nebo kameny
 • 200101 papír a/nebo lepenka
 • 200102 sklo
 • 200202 zemina a/nebo kameny
 • 200203 ostatní nekompostovatelný odpad

Doprava a mechanizace

kontejnerová přeprava RN 8012 LIAZ , AVIA


váha, hutněno kompaktorem

Pracovní doba :
6:00 - 14:30

Na koho se obrátit


Kühnl Hanuš - 352 686 643 , mobil: 606 525 957


Zařazení do kategorií