LB Cemix, s.r.o., závod KOTOUČ ŠTRAMBERK

LB Cemix, s.r.o., závod KOTOUČ ŠTRAMBERK


Těžba lomového kameniva, drcení, třídění a mletí, výroba vápna


Jak nás kontaktovat?

Adresa

LB Cemix, s.r.o., závod KOTOUČ ŠTRAMBERK
Libotín 500
742 66, Štramberk
IČO: 27994961

O nás

KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o. je známý výrobce stavebního materiálu, surovin k odsiřovacím procesům v tepelných elektrárnách a teplárnách a surovin pro hutní chemickou výrobu a cukrovary.

Jediným vlastníkem společnosti je firma LB Cemix, s.r.o.

Základní náplní výrobní činnosti je kusový vápenec tříděný, určený pro odsiřování tepelných elektráren, tepláren, pro hutní, chemickou a potravinářskou výrobu, mletý vápenec pro zemědělství, důlní a chemickou výrobu a k odlučování oxidů síry z kouřových plynů fluidních kotlů tepláren a elektráren, vápno vzdušné bíle kusové pro hutní a stavební výrobu, vápno vzdušné bílé velmi jemně mleté pro stavební účely, pro odsiřování, vápenný hydrát pro stavebnictví a úpravu pitné vody a mletá struska do maltových a betonových směsí. Z celkové produkce společnosti směřuje nemalé množství do oblasti ekologie, u vápenců je to přibližně 60% z celkového objemu a u vápna cca 30%.

Sortiment

• frakce 0/4 kamenivo do betonu, malt, pro asfaltové směsi a povrchových vrstev pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

• frakce 4/8 kamenivo do betonu, pro asfaltové směsi a povrchových vrstev pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

• frakce 8/16 kamenivo do betonu, pro asfaltové směsi a povrchových vrstev pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

• frakce 16/22 kamenivo do betonu, pro asfaltové směsi a povrchových vrstev pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

• frakce 16/32 pro inženýrské a pozemní komunikace

• frakce 32/63 pro inženýrské a pozemní komunikace

• frakce 0/8 pro inženýrské a pozemní komunikace

• frakce 0/16 pro inženýrské a pozemní komunikace

• frakce 0/32 pro inženýrské a pozemní komunikace

• frakce 0/63 pro inženýrské a pozemní komunikace

• lomový kámen

    

 

Kvalita

Společnost je držitelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001:2016  a certifikátu EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Certifikáty

Na koho se obrátit


Ceník

Ceník

Další adresy

Sídlo společnosti:
LB Cemix, s.r.o.
Tovární 36
373 12 Borovany

IČO: 27994961


Zařazení do kategorií