KOBRA Údlice, s.r.o.

KOBRA Údlice, s.r.o.

 

Prodej zásypových a maltových písků a recyklátů. Skládkování zeminy. Ukládání stavebního odpadu, sutě a zeminy. Recyklace betonu a živice.

Prodej kompostů, zahradnických substrátů a zeminy.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KOBRA Údlice, s.r.o.
Přečaply 100
430 01, Údlice - Přečaply
IČO: 25041703

Otevírací doba

PO - PÁ:      7:00 - 15:30 hod.

Přestávka:  10:30 - 11:00 hod.
 
Lze dohodnout jinak, nejpozději však do 10:00 hod.
SO a NE dva dny předem.

O nás

Prodej kompostů, zahradnických substrátů, rekultivačních substrátů, zeminy. Příjem biologicky rozložitelných odpadů. Dále prodej štěrku, písku, kameniva, kačírku, drcené živice a drcených betonů. Ukládání stavebních odpadů.

Sortiment

Prodávané recykláty, písky, štěrky, zeminy a komposty:

 • Písek zásypový 0-2 mm
 • Písek maltový B 0/1 0-1 mm
 • Kamenivo drcené, prané 0/4, 4/8, 8/16, 16/22
 • Drcená živice 0/32, 32/63, 0/63
 • Drcený beton 0/32, 32/63, 0/63
 • Kompost Ultra KOB-1, Standard KOB-2
 • Zemina zahradní tříděná
 • Trávníkový substrát
 • Zahradnický substrát

 

Přijímané stavební a demoliční odpady:

 • 01 01 02 - Odpady z těžby nerudných nerostů
 • 01 03 06 - Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
 • 01 04 08 - Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
 • 01 04 09 - Odpadní písek a jíl z fyz. zpracování nerostů
 • 10 13 14 - Odpadní beton a betonový kal (drcený beton, suchý)
 • 17 01 01 - Beton
 • 17 01 02 - Cihly
 • 17 01 03 - Tašky a keramické výrobky
 • 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
 • 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
 • 17 05 06 - Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
 • 17 08 02 - Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
 • 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad a) listí, tráva, shrabky, větve, kulatiny
 • 20 01 08 - Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
 • 02 01 06 - Zvířecí trus, moč, hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku

 

Doprava a mechanizace

Svoz stavebních a demoličních odpadů nebo rozvoz zboží provádíme kontejnerovým vozidlem IVECO Eurocargo ML 190EL25 a Kontejnerový vůz Volvo s přívěsem.

K těmto vozidlům máme několik kontejnerů o objemu 7 - 30 m³.
    
Zajišťujeme:
- odvoz a likvidaci stavebních odpadů včetně pronájmu kontejnerů
- dopravu recyklátů, písků, štěrků, zeminy, substrátů a kompostů
- dopravu
dalších materiálů včetně stavebních výrobků
      

Mechanizace:

 • Nakladač Volvo L60
 • Nakladač CAT TH 360
 • Kontejnerový vůz IVECO Eurocargo
 • Kontejnerový vůz Volvo s přívěsem
 • Hrubotřídič Sandvik QE341
 • Traktor Zetor 7011 + Valník BSS 701 V
 • Traktor Case IH Puma 230 CVX EP
 • Mobilní traktorový překopávač Trac Turn 4.0
 • Bubnová prosévačka substrátu BPS-02
 • Váha Tamtron Scalex 1900 model VT200/220
 • Kontejnery IVECO (síťový 1x , kovový otevírací čelo 2x , kovový s nástavou 2x, 8x kontejner otevírací čelo sklopný 15 m³)
 • Kontejnery Vovlo (4x velkoobjemový kontejner 30 m³ otevírací čelo)

Kvalita

Všechny štěrky a písky jsou certifikovány s prohlášením o shodě.

Zeminy, substráty a komposty jsou registrovány u UZÚZ.

Certifikáty