JHF Heřmanovice spol. s r.o.

JHF Heřmanovice spol. s r.o.

Opravy komunikací, výroba a servis výměnné nástavby stroje CZ Jetpatcher.

V roce 2021 je těžba v lomu pozastavena - prodej jen uskladněného kameniva !


Jak nás kontaktovat?

Adresa

JHF Heřmanovice spol. s r.o.

793 74, Heřmanovice č.523
IČO: 479 72 912

Kontakt

Telefon: 554 612 626,
Fax: 554 612 626
E-mail: jhf@iol.cz
Web: www.jhf.cz

O nás

JHF Heřmanovice, s.r.o. je výhradním zástupcem firmy JETPATCHER Corporation pro střední a východní Evropu a zejména výrobou a servisem strojů CZ Jetpatcher.
Zabýváme se rovněž těžbou a prodejem drceného kameniva a opravami komunikací.

Sortiment

Výrábíme speviální nástavby na CZ Jetpatcher

CZ Jetpatcher se používá k opravě živičných povrchů komunikací. Trysková technologie zaručuje velmi rychlé, kvalitní a levné provádění oprav v porovnání s klasickými technologiemi.

CZ Jetpatcher je vyráběn jako výměnná nástavba pro nákladní automobily s min. nosností podvozku 8t a dále jako jednotka pro kontejnerové nosiče. V základním provedení možnost výroby  1,8 ;  4 - 6 m³ násypky.

Technická data :

Zásobník kameniva :        1,8 / 4-6 m³

Zásobník emulze :            500, 1100, 1600 l

Pohon :                            motor Lombardini CHD 2204

Dmýchadlo :                     Kubíček, 9 - 11 m³/min

Podávání emulze :             tlakové s regulací množství

Vyprazdňování zásobníků kameniva :     pásový dopravník s plynulou regulací

Ovládání stroje :                                            z místa operátora na konci dopravní hadice

Dosah výklopného ramene :                     4 - 5 m na obě strany

Výroba a servis

Trysková technologie oprav komunikací :

Využití při opravách živičných povrchů komunikací. 

Rozsah prováděných oprav :

- výtluky

- trhliny

- dorovnání poklesu vozovky

- zlomené okraje vozovky

- poklesy a výtluky kolem kanálových těles

- odloupaná horní vrstva vozovky

- dorovnání vyjetých kolejí

- celková plošná oprava komunikací

Schéma technologie ke stažení naleznete zde (formát pdf).

Živičné nátěry :

provádění živičných nátěrů pomocí speciální nástavby  Jetpatcher se spreader boxem umístěném na podvozku nákladního automobilu IVECO

použití kationaktivní asfaltové emulze KATEBIT R 65 jako pojiva

rozsah prováděných oprav:

- živičné nátěry při opravách a údržbách komunikací

- spojovací nátěry

Provádění jednoduchých staveb :

- Realizace celkových oprav místních a účelových komunikací.

- Zhotovení chodníků, kladení zámkové dlažby.

- Opravy, montáž propustů.

- Pokládka betonových obrub, žlabovek, sběrných roštů.

 

V roce 2021 je těžba v lomu pozastavena - prodej jen uskladněného kameniva !

Těžba, výroba a prodej kameniva :

Charakteristika ložiska :

Kamenolom Heřmanovice leží 0,5 km jižně od obce Heřmanovice, okres Bruntál. V současné době jde o lom povrchový, přičemž těženou surovinou je petrograficky pestrý, tzv. "heřmanovický vápenec".

Vyráběné kamenivo dle ČSN 72 1512 vyhovuje pro použití jako :

-  přírodní kamenivo do betonu

-  kamenivo pro silniční stavby

Reference

Reference

Certifikáty

Vedení společnosti se ztotožňuje s požadavky systémové normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 a zavazuje se k účinnému uplatňování této politiky v celé společnosti.