Stavební bentonit

Bentonity pro stavebnictví

Bentonity pro stavební účely jsou selektivní těžbou a technologickou úpravou zaměřeny na využití jejich výjimečných geologických vlastností. Tyto bentonity se vyznačují vysokými bobtnacími schopnostmi, nepropustností mixovaných a zhutněných vrstev a těsnícími účinky při sanaci a výstavbě nádrží, vodních děl a skládek. Dále se stavební bentonity využívají jako suspenze při vrtných pracích, pro zpevnění nestabilních podloží, při hlubinném zakládání apod. Specifické vlastnosti těchto bentonitů umožňují využití dále jako plastifikační přísada pastovitých hmot, omítek, malt a betonů.


BENTONIT GAE

Směs jakostních aktivovaných bentonitů v mikromleté formě. Výrobek je určen pro náročné práce v oblasti hlubinných vrtů, injektáží v nestabilních podložích, výstavby a těsnění vodních děl, podloží a uzávěry skládek. Při styku s vodou tvoří velmi rychle suspenzi. Mez tekutosti = 310 %. Swell index = 21,8 ml / 2 g.

Možnosti balení: papírové pytle á 48 kg (21 pytlů na paletě), big-bag cca 1 tuna, volně loženo.


BENTONIT B75

Neaktivovaný a mikromletý severočeský bentonit, vyznačující se vysokými bobtnacími schopnostmi, nepropustností mixovaných a zhutněných vrstev a těsnícími účinky. Použití jako pufr pro zvýšení nepropustnosti zemin, plastifikační přísada malt, omítek, betonů a keramických hmot.

Možnosti balení: papírové pytle á 48 kg (21 pytlů na paletě), big-bag cca 1 tuna, volně loženo.


TES-BENT

Optimálně vyvážená bentonitová těsnící směs, složená z přírodních štěrkových, pískových a jílových frakcí. Používá se zejména k zapouzdření potrubních systémů, které chrání proti vnějšímu působení vody i prorůstání kořenům. Dále slouží jako ochrana staveb před tlakovou vodou, bariéra proti šíření znečišťujících látek nebo se používá při stavbě hrází a protipovodňových stěn. Těsnící směs se jednoduše aplikuje a přizpůsobí se i nerovnému povrchu.

Možnosti balení: volně loženo.


PRES-BENT

Lisované bentonitové granule ve vodě několikanásobně zvětší svůj objem – až 300 % (mez tekutosti) a tím snadno vytváří souvislou a nepropustnou jílovou izolaci. Používá se např. jako těsnící výplň mezikruží u vrtaných studní i jiných vrtů a hlubinných aplikacích. Izolační vrstva je aktivní a samozhojitelná v případě lokálního poškození. Výhodou lisovaného bentonitu je snadná a rychlá aplikace. Ve vodním prostředí propadne na dno a během 16 minut začne zvětšovat svůj objem a tím plnit svou funkci.

Možnosti balení: papírové pytle á 48 kg (21 pytlů na paletě), big-bag cca 1 tuna.


 

Datum zveřejnění: 18.12.2020 , Autor: KERAMOST, a.s.

Zpět na všechny inzeraty

Inzeráty

Drcené kamenivo - Čedič

ČEDIČ - drcené kamenivo Jedná se o tmavou horninu s charakteristickou porfyrickou nebo sklovit…

Potřebujete pomoci s Betonserverem?

Ozvěte se nám

E-mail info@betonserver.cz