HOUSS RECYCLING s.r.o.

HOUSS RECYCLING s.r.o.

Zabýváme se recyklací a uložení inertních odpadů na skládku.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

HOUSS RECYCLING s.r.o.
KÚ Housko
679 13, Vysočany
IČO: 27705374

Kontakt

Mobil: 603 112 270
E-mail: info@houssrecycling.cz
Web: www.houssrecycling.cz

Sociální sítě:  

Otevírací doba

PO - PÁ: 7:00 - 15:00

O nás

 

Podmínky a kritéria pro přijetí inertního odpadu: 

  1. !! přijímáme pouze s vyhotovenými zkouškami, dle zákonů a vyhlášek !!
  2. vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 – 4 (83 8005), nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty pro výluhovou třídu číslo I. uvedené v tabulce níže, vyhlášky 294/2005 Sb. v platném znění
  3. odpad nesmí obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin v sušině odpadu, vyhláška č.294/2005 Sb. v platném znění 

Sortiment

 

Přijímané odpady: 

Kód odpadu Popis odpadu Kategorie odpadu
1 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene  
01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů O
01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů O
01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 O
01 04 09 Odpadní písek a jíl O
01 04 10 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 O
01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07 O
2 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a zpracování potravin  
02 01 07 Odpady z lesnictví O
10 Odpady z tepelných procesů  
10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu neuvedeného pod číslem 10 01 04) O
10 02 01 Odpady ze zpracování strusky O
10 02 02 Nezpracovaná struska O
10 05 15 Jiné kaly a filtrační koláče O
10 09 03 Pecní struska O
10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05 O
10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07 O
10 09 10 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09 O
10 09 99 Odpady jinak blíže neurčené O
10 10 03 Pecní struska O
10 10 06 Licí forma a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05 O
10 10 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem O
10 10 10 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09 O
10 11 03 Odpadní materiály na bázi sklených vláken O
10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním O
10 12 06 Vyřazené formy O
10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky, a staviva (po tepelném zpracování) O
12 Odpady z tváření a fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů  
12 01 17 odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16 O
15 Odpadní obaly: absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené  
15 01 07 Skleněné obaly O
16 Odpady v katalogu jinak neurčené  
16 11 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03 O
16 11 06 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z ne metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05 O
17 Stavební, demoliční a jiné odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)  
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O
17 01 07 Směsi nebo odděl. stav. frakce betonu, cihel a tašek neuvedené pod číslem 17 01 06 O
17 05 04 Zemina a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03 O
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 O
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O
19 Odpady ze zařízení na zpracování, využívání a odstraňování odpadů, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely  
19 08 02 Odpady z lapáků písku O

Doprava a mechanizace

Podporováno skupinou PEDOP - www.pedop.cz .

Zabývá se mezinárodní stavební a kamionovou dopravou. Mezi další podnikatelské činnosti patří činnost obchodní, prodej uhlí a sypkých materiálů, činnost těžební, zemní práce a nakládání se stavebními, demoličními a výkopovými odpady. Více jak 20 let na trhu.

Na koho se obrátit

Účetní
Antonín Zouhar ml.
733 598 488
Odpadové hospodářství
Ing. Antonín Zouhar
723 787 567
Jednatel
Josef Pernica
603 112 270
Skládka Housko - Vysočany
Provozovna Vysočany
607 094 898

Další adresy

Sídlo firmy:
HOUSS RECYCLING s.r.o.
Lipovec 367
679 15 Lipovec


Zařazení do kategorií