Horský s.r.o.

Horský s.r.o.

 

Akreditovaná stavební laboratoř, diagnostika staveb


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Horský s.r.o.
Klánovická 286/12
198 00, Praha 9 - Hloubětín
IČO: 25631900

Kontakt

Telefon: 281 860 623
E-mail: lab@horsky.cz
Web: www.horsky.cz

Otevírací doba

Dle domluvy (běžně 6:30 - 17:00)

O nás

Laboratoř vznikla v roce 1992 jako vývojová laboratoř pro sanační hmoty. Hmoty vyvinuté v naší laboratoři se dodnes úspěšně vyrábějí a patří k nejlepším na našem trhu. Po ukončení vývoje bylo nutno provádět aplikační servis, tzn. diagnostiku staveb, stanovení možnosti použití různých hmot a s tím související zkoušky betonu.
V roce 1997 byla laboratoř transformována na společnost s ručením omezeným a v roce 1999 získala akreditaci Čia ( AZL 1207).
V současné době provádíme kompletní servis laboratorních činností na stavbách. Navrhujeme a provádíme průkazní zkoušky (beton, plastbeton, injektážní malty). Pracujeme jak na vývoji stavební chemie, provádíme aplikační servis při sanaci betonových konstrukcí, současně zajišťujeme všechny potřebné zkoušky k této činnosti.
Provádíme diagnostiku staveb - zejména betonových konstrukcí.

Sortiment

 

Akreditované zkoušky - beton

 • stanovení objemové hmotnosti čerstvého i ztvrdlého betonu
 • stanovení obsahu vzduchu
 • stanovení konzistence čerstvého betonu- zkouška sednutím
 • stanovení konzistence čerstvého betonu- zkouška rozlitím
 • stanovení pevnosti betonu a malt
 • stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou
 • stanovení tvrdosti použitím odrazového tvrdoměru
 • stanovení odolnosti povrchu, případně i s nátěrem proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
 • stanovení přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev
 • Stanovení modulu pružnosti
 • měření součinitele prostorového rozložení vzduchových pórů v betonu (spacing factor)
 • Zkoušky injektážních malt

Akreditované zkoušky Diagnostika

 • provádění a hodnocení vývrtu včetně stanovení pevností a objemových hmotností
 • nedestruktivní stanovení pevnosti Schmidtovým sklerometrem
 • měření odporu pečetících vrstev

Neakreditované zkoušky - beton

 • zkoušky cementu
 • průkazní zkoušky betonu a plastbetonu
 • zkoušky betonu a polymerbetonu
 • další zkoušky betonu a jeho složek:
 • stanovení plastifikační křivky
 • zkoušky přísad
 • stanovení hydratační křivky
 • stanovení obsahu chloridu
 • stanovení pH ve vodném výluhu
 • chemický rozbor
 • diferenční termická analýza

Neakreditované zkoušky - diagnostika

 • měření odporu pečetících vrstev
 • měření odporu ložisek
 • nedestruktivní měření ultrazvukem
 • měření uložení a průměru výztuže profometrem
 • měření tloušťky nátěru
 • stanovení vlhkosti

Diagnostika staveb - přehled prováděných zkoušek

 • odběr vzorku metodou jádrových vývrtů
 • hodnocení vývrtu
  • popis vývrtu
  • stanovení objemové hmotnosti
  • stanovení nasákavosti
  • stanovení pevnosti
  • stanovení modulu pružnosti
  • stanovení tloušťky zkarbonatované vrstvy
 • nedestruktivní měření ultrazvukem
 • měření uložení a průměru výztuže radarovou a elektromagnetickou indukční metodou
 • stanovení obsahu chloridů v betonu
 • stanovení obsahu cementu v betonu
 • stanovení degradace betonu
 • měření tloušťky nátěru na oceli a na betonu
 • stanovení vlhkosti
 • meření odporu pečetících vrstev
 • meření odporu ložisek

  Neakreditované zkoušky - kamenivo

 • stanovení zrnitosti - sítový rozbor
 • stanovení podílu zrn o tvarovém indexu 3 a větším
 • stanovení sypné hmotnosti
 • stanovení odolnosti kameniva proti zmrazování a rozmrazování
 • stanovení vlhkosti, nasákavosti kameniva a objemové hmotnosti
 • stanovení trvanlivosti a odolnosti proti mrazu

Reference

 • Kontrolní zkoušky na výstvbě dálnic D1, D5, D8, D11 atd.
 • Diagnostika a návrhy sanací mostů na komunikaci R10, dále na D1 a D11 atd.
 • Diagnostika Karlova mostu v Praze
 • Návrhy složení speciálních hmot a postupů při stavbě Pražského okruhu

Kvalita

Naše laboratoř byla akreditována Českým institutem pro akreditaci v roce 2000 pod čislem 1207.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Jednatel společnosti, diagnostika staveb
Ing. Jan Horský
281 860 623 , 603 540 690
Manažer kvality
Ing. Liběna Chylíková
730 154 677
Zkušební technik, diagnostika staveb
Dušan Bártek
603 540 699
Zkušební technik, zkoušky v laboratoři
Jan Hejno
603 540 707
Zkušební technik, zkoušky na stavbě
Michal Černý
603 540 698


Zařazení do kategorií