HOBR holding s.r.o.

HOBR holding s.r.o.


Skládka v Beňovech u Klatov - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (kód odpadu 17 05 04), Zemina a kameny (kód odpadu 20 02 02), Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží (kód odpadu 17 05 04 01).

 


Jak nás kontaktovat?

Adresa

HOBR holding s.r.o.
Vyšehradská 1349/2
128 00, Praha 2 - Nové Město
IČO: 29011507

Kontakt

Mobil: 720 292 594
E-mail: hobrholding@gmail.com

O nás

Společnost HOBR holding s.r.o. provozuje skládku v souvislosti s rekultivací vydobytých prostor na zdejší pískovně.

Deponujeme následující odpad: Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (kód odpadu 17 05 04), Zemina a kameny (kód odpadu 20 02 02), Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží (kód odpadu 17 05 04 01).

Uložení odpadu je povoleno na základě stavebního povolení Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního plánování pod č.j. OVÚP/8103/17/Ka a změny stavebního povolení pod č.j. OVÚP/7763/18/Ka. Provoz skládky je také povolen Rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí pod č.j. PK-ŽP/11426/21.  Provozovně bylo přiděleno identifikační číslo CZP01210.

Bližší informace poskytneme na uvedeném telefonním čísle.

Na koho se obrátit


Radek Müller
720 292 594


Zařazení do kategorií