HESCON s.r.o.

Ponúkame KOMPLEXNÉ PROJEKČNÉ SLUŽBY od štúdie až po realizačný projekt. Nosné konštrukcie stavieb vieme dopracovať až do výrobnej dokumentácie.

Jak nás kontaktovat?

Adresa

HESCON s.r.o.
Nám. sv. Anny 20C/7269
911 01, Trenčín
IČO: 43900658

O nás

Projekčná a statická kancelária HESCON s.r.o. bola založená v roku 2008 autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Erikom Hrnčiarom po dlhoročnej praxi v oblasti riadenia projektov, projektovania a navrhovania nosných konštrukcií stavieb.

HESCON s.r.o. poskytuje svojím zákazníkom služby v stavebníctve. Ponúka KOMPLEXNÉ PROJEKČNÉ SLUŽBY od štúdie až po realizačný projekt. Nosné konštrukcie stavieb vieme dopracovať až do výrobnej dokumentácie.

Hlavnou oblasťou firmy je špecializácia sa na STATIKU STAVIEB. Pri projektovaní naši inžinieri využívajú najmodernejší software pre projektovanie v 3D. (Allplan, Advance Steel, Scia Engineer, GEO 5, RIB, a iné).

NAŠE SLUŽBY:

KOMPLEXNÉ PROJEKČNÉ SLUŽBY

- Štúdia
- Projekt pre územné rozhodnutie
- Projekt pre stavebné povolenie
- Projekt pre realizáciu stavby

STATIKA STAVIEB NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ podľa noriem STN a STN EN (link pre info o eurokódoch)

- Vyhotovenie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb
- Overenie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb
- Vykonávanie prieskumov a posudkov
- Stavebné merania a stavebná diagnostika
- Technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb
- Špeciálne geotechnické posudky

- Výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií
- Výrobná dokumentácia prefabrikovaných konštrukcií

SLUŽBY PRE HALOVÉ OBJEKTY

- Spracovanie technických návrhov
- Vypracovanie cenových návrhov a kalkulácií
- Komplexné architektonické a inžinierske služby pre halové objekty

SLUŽBY PRE STAVEBNÍKOV

- Autorský dozor projektanta
- Technický dozor investora
- Stavebný dozor

Sortiment

Statika stavieb, diagnostika, statické posudky, technické konzultácie, poradenstvo a vypracovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb. Komplexné projekčné práce. Oceľové  a montované haly. Výrobná dokumentácia oceľových a prefabrikovaných konštrukcií. Projekty špeciálneho zakladanie stavieb. Projektovanie v 3D.

Na koho se obrátit

Konateľ spoločnosti
Ing. Erik Hrnčiar
+421-911-509411


Zařazení do kategorií