H-INTES s.r.o.

H-INTES s.r.o.

 

Realizace komunikací, opěrných zdí, parkovacích ploch a mostů

Zemní práce

Drcení stavební sutě

Poradenská a projektová činnost v investiční výstavbě


Jak nás kontaktovat?

Adresa

H-INTES s.r.o.
Pod Borkem 319
293 01, Mladá Boleslav
IČO: 25636332

Kontakt

Telefon: +420 326 716 040
Mobil: +420 724 351 006
Fax: +420 326 716 041
E-mail: info@h-intes.cz
Web: www.h-intes.cz

Sociální sítě:  

Otevírací doba

Po - Pá:   7:00 - 15:30 hod.

O nás

Společnost H-INTES s.r.o. vznikla v březnu roku 1998 transformací firmy - fyzické osoby Ing. Bořivoj Horák, stavy dopravní, firmy s tradicí již od roku 1991.

Zabýváme se mnoha obory dopravních staveb. V posledních letech jsme naše portfolio rozšířili o nové technologie: kanalizaci, vodovod a drcení stavebních odpadů.

H-INTES s.r.o. je 50% vlastníkem dceřinné společnosti USK s.r.o., zabývající se údržbou komunikací.

Sortiment

Nabízené služby:

 • Dopravní stavby
  • výstavba silnic a dálnic, místních komunikací, lesních a polních cest
  • výstavba křižovatek, propustků, protihlukových zdí a valů, protierozních prvků
  • lokální i celoplošné opravy silnic a místních komunikací, lesních a polních cest
  • řešení odvodnění silnic a místních komunikací, lesních a polních cest
 • Inženýrské stavby
  • výstavba opěrných a zárubních zdí gravitačních, úhlových i gabionových
  • výstavba mostů dřevěných, ocelových, železobetonových i předpjatých
  • monolitické konstrukce pro všechny druhy staveb
  • výstavba kabelovodů a kolektorů
 • Recyklační linka
  • drcení betonových, asfaltových a jiných odpadů
  • třídění stavebního recyklátu dle požadovaných frakcí
  • komplexní recyklace (u zákazníka i ve vlastním centru) včetně počáteční demolice
 • Geotechnické stavby
  • zakládání pozemních a inženýrských staveb
  • vrstevnaté zásypy, geomříže, gabionové konstrukce
  • veškeré zemní práce
  • úpravy podloží
 • Kontroly a zkoušky
  • zkoušky kontroly zhutnění podloží násypů nebo zářezů
  • zkoušky kontroly zhutnění zásypů rýh po položení inženýrských sítí
 • Projektová činnost
  • projekty dopravních a inženýrských staveb
  • místní komunikace, silnice, lesní a polní cesty
  • propustky, opěrné zdi, mosty, kanalizace a vodovody
 • Inženýrská činnost
  • inženýrské vedení staveb od přípravy zakázky, přes územní rozhodnutí a stavební povolení až po kolaudaci stavby
 • Prodej stavebního materiálu

 

Kvalita

V důsledku vlastních potřeb a obecného vývoje firma v průběhu své působnosti v oboru stavebnictví úspěšně absolvovala akreditovanou certifikaci vnitřních procesů mezinárodními normami. Pravidelnými audity každoročně obhajujeme celý integrovaný certifikační systém:

    - certifikát jakosti ČSN EN ISO 9001 od listopadu 2003
    - certifikace resortního systému jakosti pro vybrané obory pozemních komunikací MDS ČR
    - certifikát systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001 od roku 2004
    - certifikát systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001 od roku 2010

Certifikáty

Na koho se obrátit

Obchodně-výrobní ředitel
Aleš Neudert
+420 326 716 040 , 724 351 006
jednatelka a ředitelka
Ing. Lucie Heřmanová
+420 326 716 040, 724 123 228

Další adresy

Skladové prostory:

Brigádnická 1173
294 01 Bakov nad Jizerou - Mráchov

https://h-intes.cz/kontakty#sklad


Zařazení do kategorií