GRANITA SIO Žumberk s.r.o. - lom Žumberk

GRANITA SIO Žumberk s.r.o. - lom Žumberk


Těžba přírodních materiálů, výroba drceného kameniva, provozování zařízení k využívání inertních odpadů.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

GRANITA SIO Žumberk s.r.o. - lom Žumberk
lom Žumberk
538 36, Žumberk
IČO: 11862467

Kontakt

Telefon: 469 665 146
Mobil: 607 845 485
E-mail: granita@granita.cz
Web: www.granita.cz

Otevírací doba

duben - říjen:
pondělí - pátek     6:00 - 14:30
  
V ostatních měsících bývá provozní doba zkrácená. Ověřujte si ji prosím telefonicky.

Sortiment

0/2

225,- Kč/t

2/5 (2/4) 595,- Kč/t
11/22 478,- Kč/t

16/32

445,- Kč/t

32/63

415,- Kč/t

0/32 ŠDA

349,- Kč/t

0/63 ŠDA

325,- Kč/t

63/125

355,- Kč/t

4/8 595,- Kč/t

Skrývka

dle dohody

 

 

Odběr níže uvedených materiálů (odpadů)                        

 

-bez příměsí, v rámci rekultivace lomu

 

17 01 01 beton do 50 cm

135,- Kč/t

17 01 01 beton nad 50 cm

245,- Kč/t

17 01 01 beton - železobeton 365,- Kč/t
   
   
   

01 04 08 odpadní štěrk a kamenivo

185,- Kč/t

   
   
17 05 04 zemina a kamení (s příměsí jílu) 199,- Kč/t

17 05 04 zemina a kamení (včetně příměsí písku, hlušiny)

165,- Kč/t

20 02 02 zemina a kamení (ze zahrad, parků)

165,- Kč/t

Odběr níže uvedených materiálů (odpadů)

 

-bez příměsí - Recyklační středisko

 

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram.výr. (oddělené frakce)

179,- Kč/t

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram.výr. (směs)

299,- Kč/t

17 03 02 Asfaltové směsi 499,- Kč/t
   

Kvalita

Veškeré dodávané kamenivo splňuje nejpřísnější současná kritéria kvality podle ČSN EN a je uváděno na trh v souladu se zákonem č.22/1997 Sb.. Z vedlejších činností firmy je dodavatelské provádění vrtacích a trhacích prací a provádění recyklace stavebních odpadů mobilní drticí a třídicí technikou.

Certifikáty