GEOSTAV spol. s r.o.

GEOSTAV spol. s r.o.


Speciální zakládání staveb, komplexní řešení založení občanských i průmyslových staveb, pozemních komunikací a mostů, jakož i realizaci vodohospodářských staveb a sanaci sesuvů.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

GEOSTAV spol. s r.o.
Objízdná 1897
765 02, Otrokovice
IČO: 00210145

Kontakt

Telefon: +420 577 922 357
Mobil: +420 724 604 911
E-mail: geostav@geostav.cz
Web: www.geostav.cz

Sociální sítě:      

O nás

GEOSTAV spol. s r.o. je ryze česká společnost figurující na stavebním trhu v oblasti speciálního zakládání staveb od roku 1990. Nabízíme komplexní řešení založení občanských i průmyslových staveb, pozemních komunikací a mostů, jakož i realizaci vodohospodářských staveb a sanaci sesuvů. Společnost zajišťuje rovněž konzultační a projekční činnost logicky předcházející samotné realizaci staveb.
Od roku 2000 je společnost držitelem mezinárodního certifikátu řízení kvality ISO. Investicemi do strojního parku, vybavení, zaváděním nových technologií a mnoha dalšími inovacemi si společnost zajistila zvýšení kreditu firmy v ČR i v zahraničí.

Sortiment

Sortiment prací :
- štětovnicové stěny a záporové pažení
- CFA vrtání průměru 400 - 1200 mm
- širokoprofilové vrtané piloty průměru 400 - 1500 mm
- pilotové základy PHS
- štěrkopískové konsolidační piloty
- podzemní železobetonové stěny
- těsnící jílocementové stěny sloužící k sanaci hrází

Odbornosti :
Hlubinné zakládání staveb :
- piloty pažené zatáčenou výpažnicí
- piloty CFA
- piloty pažené zavibrovanou výpažnicí

 Pažící konstrukce :
- pilotové stěny
- štětovnicové stěny a jímky
 

Ekologické a vodohospodářské stavby :
- sanace sesuvů a hrází
- piloty pro založení protihlukových stěn
- těsnící jílocementové stěny

Speciální zakládání ve stísněných poměrech :
na základě častých požadavků investora se ve výrobním programu specializujeme na "nestandartní" způsoby zakládání.

Častým řešením problematiky těchto činností a zkušenostmi z mnoha realizací máme připraveny strojníky a sehrané týmy pracovníků pro činnosti jako např. :
- pilotáž v podmínkách snížené volné výšky (ve stávajících halách atd.)
- montáž či demontáž štětovnic v podmínkách snížené volné výšky (pod mostní konstrukcí atd.)
- beranění s použitím jeřábu s velkým vyložením (na vzdálenost až 20m)
- práce ve výlukách a při omezeném provozu (železniční koridory)
- rázové doberanění hydraulickým dorážečem HPH 1200
- beranění či pilotáž s pontonového soulodí atd.

Doprava a mechanizace

Pronájem strojů a speciální doprava :

nabízíme  v rámci volné kapacity zapůjčování vybraných strojů a dopravních prostředků s obsluhou (příp. bez obsluhy - viz nabídkový ceník).
Nasazení těchto strojů je možné do 5-ti pracovních dnů od vyjasnění smluvních vztahů - toto je však závislé na momentální situaci a potřebě strojů ve výrobní sféře společnosti GEOSTAV spol. s r.o.
Kontaktní osoba - Karel Žalud, ved. DaM, tel. +420 724 604 926 

Ceník externí dopravy (51,86 kB  PDF)

Mechanizace :

Od roku 2004 probíhá významná inovace ve strojním vybavení společnosti, zejména u kolových jeřábů. Firma investovala do rozvoje technologie CFA vrtání nákupem stroje Casagrande B180 HD a v minulém roce přibyly do strojového parku dva nové kolové jeřáby TEREX - DEMAG AC 40.

GEOSTAV spol. s r.o. disponuje celkem 10-ti soupravami pro beranění a 5-ti soupravami pro vrtání a pilotáž různých parametrů. Doprava vrtných souprav, vibroberanidel a ocelových profilů na stavbu a zpět je z převážné části zajišťována vlastními kapacitami.

K beranění štětovnic používáme rovněž zařízení Movax na nosiči Case CX330. Tato technologie umožňuje proti standardnímu způsobu beranění minimalizovat negativní vlivy na stávající životní prostředí.

Reference

Rozsáhlými skladovými zásobami larsen v celé škále realizovatelných délek pažení, společně s možností operovat až 10-ti beranícími soupravami se GEOSTAV spol. s r.o. stává velice flexibilním a spolehlivým partnerem.

Kvalita našich prací je dlouhodobě na vysoké úrovni, o čemž Vás mohou přesvědčit nejen některé zde uveřejněné stavby, ale především zkušenosti při samotné realizaci akce.

Kvalita

Certifikace :

Od roku 2000 je firma držitelem certifikátu kvality dle systému řízení kvality ISO 9002:1995. Tento systém byl v roce 2003 přepracován a je udržován dle aktuální normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Společnost dodržuje veškeré povinnosti stanovené platnými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, související s její činností. V praxi aplikuje aktualizovaný program EMAS, který je prováděn podle norem ISO 14 000 a nařízení č. 761/2001.

SOLVENTNOST
Dne 3.srpna 2015 byl společnosti udělen certifikačním orgánem provádějící certifikaci a kontrolu plnění podmínek Registru solventních firem CERTIFIKÁT. Registr solventních firem zahrnuje elitu podnikatelského prostředí v ČR. Seriozní firmy, které bedlivě střeží své dobré obchodní jméno. Členstvím v RSF se dostáváme do exluzivní kategorie českých firem, které se vyznačují solidností, solventností a dobrou platební morálkou.

Certifikáty

 

 

 

 

Na koho se obrátit

Asistentka ředitele
Bc. Markéta Kameníčková
+420 724 604 911
Vedoucí obchodního oddělení
Ing. David Musil
+420 724 604 909
Ředitel a jednatel společnosti
Mgr. Kamil Maršálek, Ph.D.
+420 724 604 910
Vedoucí výroby
Tomáš Kalabus
+420 724 604 912

Další adresy

Stavebniny GEOSTAV :
Pod Zahrádkami 136
763 61 Napajedla

Tel.:  +420 577 944 185
Mobil: +420 724 604 913
      
Sídlo slovenské pobočky :
GEOSTAV Slovakia s.r.o.
Továrenská 4069/44
018 41 Dubnica nad Váhom


Aktuality