GEOSTAR, spol. s r.o.

GEOSTAR, spol. s r.o.

Inženýrsko-geologický průzkum pro všechny typy staveb, geotechnické výpočty a poradenství v geotechnických oborech.

Laboratorní a polní zkoušky zemin, kameniva a betonu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

GEOSTAR, spol. s r.o.
Tuřanka 240/111
627 00, Brno - Slatina
IČO: 13690337

Kontakt

Telefon: 545 221 218,
Fax: 545 221 883
E-mail: gst@geostar.cz
Web: www.geostar.cz

O nás

Naše společnost patří od roku 1990 k předním firmám v oborech inženýrská geologie, geotechnika, laboratorní a polní zkoušky zemin, kameniva a betonu.

Sortiment

Poskytované služby :


Zkoušky betonů :

Dne 2.11.2006 po řádném auditu zástupců ČIA získala naše laboratoř  nad rámec akreditovaných zkoušek zemin a kameniva akreditaci k provádění zkoušek betonů.

Jedná se o :

  • Zkoušení čerstvého betonu - odběr vzorků dle ČSN EN 12350-1
  • Zkoušení čerstvého betonu - zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2
  • Zkoušení čerstvého betonu - obsah vzduchu, tlakové metody dle ČSN EN 12350-7
  • Zkoušení ztvrdlého betonu - výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti dle ČSN EN 12390-2
  • Zkoušení ztvrdlého betonu - pevnost v tlaku dle ČSN EN 12390-3

Reference

Reference

Naše společnost řeší každoročně více než 700 projektů nejrůznějšího charakteru především na území České a Slovenské republiky. Zde Vás seznámíme s referenčními projekty každého z našich oddělení. Naší prioritou je kvalita odvedené práce a spokojenost zákazníka.

Kvalita

Certifikáty a osvědčení :

Společnost je držitelem certifikátu systém managementu kvality ČSN ISO 9001 a certifikátu systém enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001. Společnost je odborně způsobilá dle metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR: Systém jakosti v oboru pozemních  komunikací (SJ-PK). Zkušební laboratoře mechaniky zemin splňují akreditační požadavky dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Autorizace :

Jsme držiteli několika autorizačních oprávnění a osvědčení pro území České Republiky (ČKAIT, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí).

  • inženýrská geologie
  • geotechnika
  • geotechnický průzkum
  • zkoušení a diagnostika staveb

Certifikáty

Aktuality :

Akreditovaná laboratoř zakoupila v červnu 2009 planograf na měření rovinatosti. Jsme tedy schopni provádět měření rovinatosti podle normy ČSN 73 6175 kontinuálně s automatickým zápisem a převodem na PC. Detaily se dozvíte na našich telefonních číslech u Mgr. Lažka nebo u pana Josefa Čejky.

Na koho se obrátit

Vedoucí úseku inženýrské geologie
Ing. Jaroslav Hauser, CSc.
545 221 218, kl.102
Vedoucí laboratoře
Mgr. Dušan Lažek
545 221 218, kl.105


Zařazení do kategorií