GEOSTAR, spol. s r.o.

GEOSTAR, spol. s r.o.


Inženýrskogeologický průzkum pro všechny typy staveb, geotechnické výpočty a poradenství v geotechnických oborech.

Laboratorní a polní zkoušky zemin, kameniva a betonu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

GEOSTAR, spol. s r.o.
Tuřanka 240/111
627 00, Brno - Slatina
IČO: 13690337

Kontakt

Telefon: 545 221 218
Fax: 545 221 883
E-mail: geostar@geostar.cz
Web: www.geostar.cz

Sociální sítě:    

O nás

Naše společnost patří od roku 1990 k předním firmám v oborech inženýrská geologie, geotechnika, laboratorní a polní zkoušky zemin, kameniva a betonu.

Sortiment

Poskytované služby :

Zkoušky betonů :

Dne 2.11.2006 po řádném auditu zástupců ČIA získala naše laboratoř  nad rámec akreditovaných zkoušek zemin a kameniva akreditaci k provádění zkoušek betonů.

Jedná se o :

  • Zkoušení čerstvého betonu - odběr vzorků dle ČSN EN 12350-1
  • Zkoušení čerstvého betonu - zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2
  • Zkoušení čerstvého betonu - obsah vzduchu, tlakové metody dle ČSN EN 12350-7
  • Zkoušení ztvrdlého betonu - výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti dle ČSN EN 12390-2
  • Zkoušení ztvrdlého betonu - pevnost v tlaku dle ČSN EN 12390-3

Reference

Reference

Naše společnost řeší každoročně více než 700 projektů nejrůznějšího charakteru především na území České a Slovenské republiky. Zde Vás seznámíme s referenčními projekty každého z našich oddělení.

Naší prioritou je kvalita odvedené práce a spokojenost zákazníka.

Kvalita

Certifikáty a osvědčení :

Společnost je držitelem certifikátu systém managementu kvality ČSN ISO 9001 a certifikátu systém enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001. Společnost je odborně způsobilá dle metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR : Systém jakosti v oboru pozemních  komunikací (SJ-PK). Zkušební laboratoře mechaniky zemin splňují akreditační požadavky dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Autorizace :

Jsme držiteli několika autorizačních oprávnění a osvědčení pro území České Republiky (ČKAIT, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí).

  • inženýrská geologie
  • geotechnika
  • geotechnický průzkum
  • zkoušení a diagnostika staveb

Certifikáty

Aktuality :

Akreditovaná laboratoř zakoupila v červnu 2009 planograf na měření rovinatosti. Jsme tedy schopni provádět měření rovinatosti podle normy ČSN 73 6175 kontinuálně s automatickým zápisem a převodem na PC.

Detaily se dozvíte na našich telefonních číslech u Mgr. Dušana Lažka nebo u pana Josefa Čejky.

Na koho se obrátit

Jednatel společnosti, výkonný ředitel
Ing. Jaroslav Hauser, CSc.
545 221 218, kl.102
Vedoucí laboratoře mechaniky zemin a polních zkoušek
Mgr. Dušan Lažek
545 221 218, kl.105


Zařazení do kategorií