GABIONY TOMIS s.r.o.

GABIONY TOMIS s.r.o.

Realizace gabionových konstrukcí - zpevňování svahů, úpravy vodních toků, volně stojící stěny, obklady, treláže a další.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

GABIONY TOMIS s.r.o.
Nová 1366
739 34, Šenov u Ostravy
IČO: 286 50 514

O nás

Naše firma GABIONY TOMIS s.r.o. je mladá a dynamicky se rozvíjející společnost, která v nemalé míře a poměrně krátké době zaujala pevné místo mezi významnými dodavateli Gabionových stavebních konstrukcí, montovaných z certifikovaných systémů dostupných v České a Slovenské republice.
Naší velkou výhodou je především využití bohatě nabytých zkušeností z dalších odvětví, zejména při realizacích velkých stavebních celků v oblasti pozemního stavitelství, vodohospodářských staveb a inženýrských sítí.

Sortiment

Realizujeme gabionové konstrukce, gabiony. Stavíme opěrné stěny, zárubní, obkladní a protihlukové zdi. Sanujeme půdní sesuvy, zpevňujeme krajnice, upravujeme a regulujeme vodní toky. Stavíme stěny, ploty, treláže. Gabion rovněž prodáváme.

Gabiony :

Původním (i stávajícím) účelem gabionových stěn je funkce statická (zpevňování terénních svahů proti erozi, vyztužování komunikací, břehů vodních toků, křídel mostů, železničních náspů atd.).

 Gabionové zdi jsou vodopropustné a ekologické stavby s přírodním vzhledem, dlouhou životností a s minimálními požadavky na údržbu.

 Gaboinové konstrukce se skládají z drátokamenných prvků krychle, kvádrů, popřípadě matrací. Jednotlivé prvky jsou vyrobeny z kovových sítí, vyplněných lomovým nebo přírodním kamenem, zeminou či recyklátem. Na výrobu svařovaných sítí a spojovacího materiálu je použit speciálně vysoce antikorozně upravený drát (alzink). Umístění spon v gabionu určuje odolnost a pevnost přední svislé stěny proti deformaci a tím je zajištěná tvarová stálost konstrukce. Ke spojení sítí slouží spirály a jako pomocný prostředek k vytvoření požadovaného tvaru gabionové konstrukce se používá montážní drát. Kámen musí být odolný vůči povětrnostním vlivům, neštěpivým a dostatečně tvrdý. Z estetického pohledu se na líc gabionu, tzv. pohledovou stranu, používá lomový kámen jehož optimální rozměry jsou jeden a půl až trojnásobkem rozměru oka sítě. Drobnější frajce slouží k výplní mezer.

Použití :

Gabionové stavby, to znamená vyplnění a vyskládání vhodného kamene do samonostných drátěných košů - gabionů, najdou své použití v mnoha oblastech stavebnictví, od "běžných zdí" po architektonické prvky.

Vodohospodářské stavby :

Lícové zpevňování svahů pomocí gabionů pomáhá při odstraňování povodňových škod,  zpevnění a revitalizace břehů vodních toků. Gabionové matrace (plošný prvek) je možné použít pro budování svahů resp.dna umělých vodních nádrží (např. přečerpávacích,suchých poldrů), přehrad, jezů, vývařišt, apod.

Inženýrské stavby :

Portály silničních a železničních tunelů, křídla mostů, propustků, podjezdů či zpevnění nájezdů mostů, rozšíření a stabilizace rychlostních a přístupových komunikací, železniční náspy , zpevnění krajnic, ochrana pat sloupů mostů proti vodě - to vše dokazuje šířku použitelnosti gabionů. Do velké míry záleží možnosti použití na fantazii architekta, projektanta dopravních silničních, železničních a vodohospodářských staveb, krajináře, ekologa. 

Pozemní stavby :

Bezpečnostní a ochranné ploty, prostorové konstrukce pro popínavé rostliny, hlukotěsné zdi, hrazení skládek různých materiálů, protierozní stavby, rampy, apod.

Interiery, exteriery :

Obklady, sloupy, "květniky" pro stromy, výplně otvorů , sitě pro popínavé rostliny, volné objemové prostorové prvky a objekty, apod.

Kvalita

POMŮŽEME VÁM S NÁVRHEM, PŘIPRAVÍME PROJEKT VČETNĚ STATICKÉHO POSOUZENÍ A PROJEKT ZREALIZUJEME.

 Články

 

Certifikáty

Úsporné, jednoduché,  ekologické a certifikované stavební konstrukce pro opěrné, obkladní , protihlukové a vodohospodářské stavby.

            To vše jde říci jedním slovem - GABIONY.

Na koho se obrátit

Jednatel
Vítězslav Tomis
737 255 878

Ceník

Ceník


Zařazení do kategorií