ERB Invest s.r.o. - kamenolom Volyně

ERB Invest s.r.o. - kamenolom Volyně


Kamenolom s možností ukládky výkopové zeminy a suti Černětice leží 6 km jižně od města Volyně.
Ložisko kameniva je tvořeno biotitovými a sillimanit-biotitovými plagioklasovými pararulami jednotvárné skupiny moldanubika, světlejší, nepravidelně šmouhovité partie pararul odpovídají svým složením nejčastěji granitům nebo aplitům.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

ERB Invest s.r.o. - kamenolom Volyně
Kamenolom Černětice 10
387 01, Volyně
IČO: 27375625

O nás

Společnost ERB invest s.r.o. patří do skupiny RPM service. ERB invest je vlastníkem a provozovatelem Kamenolomu Černětice, jehož součástí je i recyklační centrum a skládka. Disponujeme vlastní strojní a výrobní technologií. Součástí kamenolomu je i vlečka pro dodávky kameniva po železnici. Kamenolom má plnou certifikaci pro výrobu všech typů kameniva.
   
  

Kamenolom

Jeho provoz byl zahájen roku 1932 a těžilo se až do roku 1995. V roce 1995 došlo k privatizaci kamenolomu 
a následnému doprodeji nadrcených zásob a to až do roku 2000. Z důvodu likvidace firmy vlastníka byl kamenolom zakonzervován. V roce 2014 byl kamenolom odkoupen firmou ERB invest s.r.o. a v současné době je již těžba plně obnovena. Roční kapacita kamenolomu je 250 000 t. Součástí kamenolomu je 
i železniční trať č. 198 mezi Strakonicemi a Vimperkem. Do roku 1995 mezi hlavní odběratele patřily Traťové distance (dnešní ČD), které odebíraly veškerou produkci kamenolomu a to již od roku 1970 na základě vysoce kvalitního kameniva tzv. Černětické Ruly. Ta patří mezi jednu z nejkvalitnějších rul v republice.

 

Video

Sortiment

Ukládka výkopové zeminy, hlušiny a kameniva

Výroba a prodej kameniva s frakcí:

 • 0-4
 • 4-8
 • 8-16
 • 16-22
 • 16-32
 • 0-32
 • 32-63
 • 0-63
 • 0-125
 • 32/63 BI
 • 0/32 kv

 

 • Nasákavost se pohybuje podle jednotlivých frakcí od 0,2 - 1,0 %.
 • Objemová hmotnost suroviny je 2,71 tun/m³.
 • Sypná objemová hmotnost jednotlivých upravených frakcí se pohybuje v rozmezí 1,30 - 1,43 tun/m³.
 • Stanovení tvaru zrn - tvarový index - 20 %.
 • Stanovení odolnosti proti drcení hrubého kameniva - součinitel LA - 15 - 18
 • Stanovení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - odolnosti proti zmrazování a rozmrazování - % ztráty hm - 0,2
 • Zkouška chemické odolnosti kameniva - stanovení ve vodě rozpustných chloridových solí - chloridy rozpustné ve vodě - 0,00035 %.
 • Zkouška chemické odolnosti kameniva - stanovení síranů rozpustných v kyselině - obsah síranů rozpustných v kyselině - 0,026 %.
 • Zkouška chemické odolnosti kameniva - stanovení obsahu celkové síry - 0,049 %.
 • Stavení délky zrn - kamenivo pro kolejové lože - 10 %.
 • Měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech - Index hmotnostní aktivity je 0,64, což je menší než 2,0.

 

Certifikáty

Na koho se obrátit

Výkonný ředitel
Petr Pinďák
606 694 777
Expedice
Barbora Levá
774 673 358

Další adresy

Sídlo firmy a fakturační adresa:
Moskevská 63/659
101 16  Praha 10 - Vršovice


Skupina