ELFANY Ostrava s.r.o.

ELFANY Ostrava s.r.o.


Vývoj a dodávky řídicích systémů do betonáren.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

ELFANY Ostrava s.r.o.
Nerudova 270/28
703 00, Ostrava - Vítkovice
IČO: 25851322

Kontakt

Mobil: 603 413 125
Fax: 596 615 453
E-mail: faragov@seznam.cz
Web: www.elfany.cz

O nás

Od roku 1994 zaregistrovaná jako fizická firma po roce 2000 pod názvem ELFANY Ostrava s.r.o. Hlavní náplní naší činnosti v oblasti měření a regulace se zaměřením na betonárny.

Sortiment

 • Ovládací a řídící systémy betonáren.
 • Návrhy a výroba rozvaděčů technologie betonáren a dávkovacích stanic.

Provádíme také servis, opravy a rekonstrukce betonáren a dávkovacích stanic.

 

 

Výrobní program fa ELFANY Ostrava s.r.o.:

 • Dodávky řídicích systémů pro betonárny, prefy a podobných technologií, včetně zabezpečení sil
 • Modernizace a rekonstrukce betonáren
 • Dávkovače přísad,vody, váhy přísad, kameniva, cementu
 • Instalace a úpravy šnekových dopravníků, filtrů , sil, ohřev vody a kameniva, zateplování
 • Dodávky řadových zásobníků a vážicích pásů vlastní konstrukce.
 • Dodávky kompletních mísicích center pro výrobní linky
 • Měření a automatická úprava konzistence a vlhkosti v míchačkách
 • Dodávky malých zateplených betonáren do 50 m³/hod
 • Měření konzistence nezávislé na plnění míchačky
 • Ohřev záměsové vody
 • Automatická regulace plnění elevátorů a dopravy kameniva, zabezpečení sil
 • Míchárny suchých směsí
 • Váhy přísad