Ing. Petr Havel - EKOMONT - prefabrikáty

Ing. Petr Havel - EKOMONT - prefabrikáty


Výroba jímek, septiků a prefabrikovaných garáží.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Ing. Petr Havel - EKOMONT - prefabrikáty
Mlékojedská 3
412 01, Litoměřice
IČO: 11456345

Otevírací doba

Pondělí          7:00 - 15:00
Úterý              7:00 - 15:00
Středa            7:00 - 15:00
Čtvrtek           7:00 - 15:00
Pátek              7:00 - 15:00
Sobota            Po telefonické dohodě

O nás

Společnost EKOMONT Litoměřice Ing. Havel Petr působí na trhu úspěšně již od roku 1991 a vznikla po privatizaci stavebních firem. Společnost začínala s malou betonárnou a malým pozemkem, kde se vyráběla veškerá prefavýroba. Prvotní firemní záměr zahrnoval výrobu stavebních surovinových základů pro město Litoměřice a jeho okolí.

Firma EKOMONT Ing. Havel Petr si rychle vybudovala na trhu stabilitu v prodeji betonových prefabrikovaných jímek a jejich širokým využitím jako např.: jímky odpadních vod, septiků, čističek odpadních vod, retenčních nádrží na zachycování dešťové vody, vodoměrných šachet, atypických panelů, monolitických garáží a sklepů. V posledních letech firma spojila své úsilí s podniky zabývající se plastovou výrobou odlučovačů ropných látek a lapáků tuku. Díky tomuto sloučení můžeme dnes nabídnout doopravdy velkou škálu svých vlastních výrobků a být tak flexibilní vůči různorodé poptávce na trhu tak, abychom uspokojili velký okruh zákazníků.

Již v roce 2002 došlo k prvotnímu firemnímu růstu a vedle betonárny vyrostla do dnes stabilní čerpací stanice. Růst pokračoval hned rok nato v podobě výrobny a prodeje plastových oken a dveří. V dnešní době firma nabízí velkou škálu plastových oken a dveří na míru. Zároveň i jejich prodej a instalaci zárubní a interierových dveří. Tím, ale rozrůstání firmy neskončilo. Tam, kde stála úplně první mísírna betonu, naše firma postavila zbrusu nový bytový komplex pro své zaměstnance. A v neposlední řadě odkoupila i sousedící pozemky, kde byla vybudována prodejna veškerých produktů pro dřevovýrobu a hobby.

Sortiment

Prodáváme a distribuujeme prefabrikované železobetonové jímky. Jímky jsou vyrobeny z vyztuženého vodostavebného betonu, zvenčí natřeny asfaltovým lakem, který v kombinaci s vlastnostmi vodostavebného betonu zaručuje nepropustnost dle ČSN 750905. Jímky jsou určeny k zabudování do země a to i v případě výskytu spodních vod (nutno oznámit při objednávce).
Vyrábíme betonové garáže...
  

https://ekomontbeton.cz/

Základní orientace :


◾ VÝROBA A PRODEJ BETONOVÝCH JÍMEK A SEPTIKŮ
◾ VÝROBA A PRODEJ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
◾ VÝROBA A DISTRIBUCE BETONU V ŠIROKÉM SPEKTRU PEVNOSTNÍCH TŘÍD
◾ VÝROBA A PRODEJ BETONOVÝCH GARÁŽÍ
◾ PRODEJ A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

 • Žumpa :
  • jímka, která vodu nečistí, ale pouze shromažďuje. Je tedy nutné ji pravidelně vyvážet.
 • Septik :
  • usazovací nádrž na částečné čištění odpadní vody, která je rozdělena do několika komor, kterými postupně odpadní voda protéká. Mimo jiné i na počtu komor je závislá účinnost septiku. Čím více komor, tím se usazuje více nečistot a účinnost čištění je tak vyšší. I tak, ale septik v naprosté většině případů nedosahuje takové účinnosti aby mohl fungovat jako jediný mechanizmus čištění odpadních vod. Musí být doplněn o další stupeň čištění. Často se doporučuje doplnění například o zemní štěrkový či pískový filtr, který na septik navazuje a dostatečně vodu dočistí. Takováto varianta se co do účinnosti vyrovná čistírně odpadních vod.V případě použití septiku je nutné mít povolení příslušného odboru životního prostředí, který stanoví podmínky pro jeho používání
    
 • Vodoměrná šachta:
  • patří mezi vodárenské objekty na pozemním vodovodním potrubí. Slouží k osazení vodoměru a armatur na domovní přípojce tak, aby byly snadno přístupné.
 • Čistírny odpadních vod:
  • Malé domácí aktivační ČOV, jinak čistírny odpadních vod, slouží k biologicko-mechanickému čištění odpadních vod. Používají se k likvidaci odpadní vody z nejmenších zdrojů znečištění (rodinné domy, penziony, aj.). Umožňují vyčistit vodu z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo myček nádobí
 • Lapáky tuku:
  • Lapáky tuků (odlučovače tuků) slouží k separaci tuků z odpadních vod. V lapáku tuků se tuk v odpadní vodě vysráží a zachytí a nepůsobí dále negativně v kanalizační sítí (zanášení, zápach).
 • Odlučovače ropných látek:
  • Odlučovače ropných látek (lapoly popř. odlučovače ropných látek) jsou nádrže určené pro zachytávání a odloučení volných lehkých kapalin, zejména ropných látek z vody. Odlučovače ropných látek se používají převážně v průmyslových a zemědělských provozech nebo u velkých odstavných ploch a parkovišť.
 • Nádrže na vodu:
  • Jímky na akumulaci dešťových vod, spadlých na pozemku, které je možno zpětně využívat (tzn. neplýtvat pitnou vodu) například na zalévání zahrady, mytí aut, splachování WC.
 • Retenční nádrže:
  • Retenční nádrže slouží k zadržení dešťové vody na určitou dobu před vypuštěním do kanalizace. Tyto systému funguji jako ochrana kanalizačních systému před přívalovými dešti. Retenční nádrže se nejčastěji budují u průmyslových objektů a velkých zpevněných ploch. V posledních letech i nových rodinných domů.
 • Čerpací šachty:
  • Čerpací šachty slouží k přečerpání odpadních, podzemních a dešťových vod z lokalit, kde není dostatečný spád pro gravitační kanalizační systém. Z ČS je voda čerpána dále do tlakové nebo gravitační kanalizace.
 • Sklepy:
  • Sklepy jsou podzemní objekty, odolné proti působení zemních tlaků, určené např. na skladování brambor, ovoce popř. archivování vína.

Společně s výrobou, prodejem a dopravou betonu nabízíme sortiment betonových výrobků (jímky, septiky, žumpy, vodoměrné šachty, revizní šachty, skruže, vodojemy, retenční nádrže, betonové garáže a další). Dále jsme výrobci plastových oken a dveří (profil GEALAN) a provozujeme čerpací stanici.

 

Certifikáty

Na koho se obrátit

Odbyt a prodej jímek a dveří
Iva Křížová
777 949 956
Jednatel
Ing. Petr Havel st.
774 444 230
Vedoucí betonárky
Miroslav Marhan
607 567 063
Účetní
Vlasta Matesová
608 540 010
Výroba plastových oken
Ilona Dobrušová
739 454 084


Zařazení do kategorií