ECE Group, s.r.o.

ECE Group, s.r.o.

 

Odprašování vzduchu a filtrace kapalin. Výroba hadic, kapes, sáčků a plachetek. Laboratorní rozbory a servisní zajištění - LEWECA systém ECE Group.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

ECE Group, s.r.o.
Mařanova 650
463 12, Liberec 25 - Vesec
IČO: 25409409

O nás

Již od svého založení v roce 1999 jsme se zaměřili na aktivní ochranu našeho společného životního prostředí a profilovali jsme se jako výrobní firma vysoce kvalitních filtračních hadic, filtrační kapes, filtračních plachetek a filtračních sáčků pro filtraci vzduchu, filtraci spalin a filtraci kapalin s komplexní nabídkou služeb pro oblast průmyslové filtrace.

Naše výsledky realizujeme díky dlouholeté zkušenosti týmu našich spolupracovníků v oblasti textilní výroby a průmyslové filtrace. Špičková kvalita, pružnost a efektivita naší výroby v kombinaci s komplexním systémem LEWECA jsou předpokladem pro optimální ekonomický provoz filtračních zařízení v průmyslových oblastech:

• Výroby cementu, vápna a stavebních hmot
• Sléváren železných a neželezných kovů
• Hutí a železáren, dolů a provozů na zpracování magnezitických a obdobných rud
• Sklářského průmyslu
• Dřevařského průmyslu
• Výroby obalovaných živičných směsí
• Tepláren, výtopen a spaloven odpadů
• Chemického průmyslu
• Potravinářského průmyslu

Kvalita

Výroba filtračních elementů je postavena na nejmodernějších výrobních technologiích a využívání filtračních medií s vysokou užitnou hodnotou, vyráběných výhradně v souladu se systémem řízení jakosti dle norem ISO 9001. Sledování nejnovějších trendů průmyslové filtrace, pružné reagování na vznikající požadavky trhu a zajištění plného technického zázemí pro naše odběratele je pro nás zcela jasnou samozřejmostí.

Na koho se obrátit

Jednatel
Ing. Petr Michl
482 736 390

Další adresy

Obchodní zastoupení pro ČR a SR:

Obchodně technická kancelář Liberec:
GSM: +420 777 254 095
GSM: +420 777 841 415


Zařazení do kategorií