DestroKladno s.r.o. - kamenivo

DestroKladno s.r.o. - kamenivo

Zajišťuje výrobu a prodej umělého hutného kameniva a směsí pro inženýrské a dopravní stavby a pro výrobu betonu, výrobu a prodej recyklovaného kameniva, prodej přírodních písků do betonu a malty a zásypových materiálů pro zámkovou dlažbu. Výrobna je umístěna v areálu firmy na haldě Koněv poblíž centra v pohodlné dopravní vzdálenosti i pro širší okolí města Kladna.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

DestroKladno s.r.o. - kamenivo
U Chladičů, halda Koněv
272 03, Kladno
IČO: 06665624

Otevírací doba

Po - Pá:   6:00 - 15:30 hod.

Mimo pravidelnou pracovní dobu podle dohody s dispečerem.

O nás

Společnost DestroKladno s.r.o. je pokračovatelkou firmy Miroslav Karas - Destro, která vznikla v roce 1991 se zaměřením na výrobu umělého kameniva pro inženýrské stavby a stavby pozemních komunikací a pro ostatní stavební práce. Kvalitní surovina a propracovaný systém výroby zaručují vysokou kvalitu vyráběného kameniva, což umožnilo po roce 2015 rozšířit  sortiment výrobků o kamenivo do betonu a následně o vlastní výrobu betonu. 
Nyní již dvě betonárny na Kladně vyrábí kompletní sortiment transportbetonu, nestmelené a stmelené směsi pro stavby vozovek a zároveň je zde výrobna betonových dílců pro opěrné zdi.
Výrobní areál je umístěn v blízkosti širšího centra města na haldě Koněv, kde navazuje na recyklační centrum DestroKladno pro zpracování stavebních demoličních odpadů a odpadů z ocelárenské výroby. 

Sortiment

Umělé drcené kamenivo UHK podle ČSN EN 13242:2002+A1 a ČSN EN 12620:2002+A1  
určené pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickámi pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace a pro výrobu betonu ve frakcích:

 • 0/4 mm
 • 2/8 mm
 • 8/16 mm
 • 16/32 mm
 • 32/63 mm
 • 63/125 mm

Nestmelené směsi podle  ČSN EN 13285 ed2

 • štěrkodrť ŠDa 0/32 mm               
 • štěrkodrť ŠDa 0/63 mm

Směs pro MZK - mechanicky zpevněné kamenivo podle ČSN EN 13285 ed2

 • MZK Gc 0/32 mm
 • MZK Ga 0/32 mm

Recyklované kamenivo podle ČSN EN 13242:2002+A1a ČSN EN 13285 ed2
složený z recyklovaného betonu, recyklované cihel a vysokopecní strusky určený pro použití do inženýrských staveb a pozemních komunikací ve frakcích: 

 • 0/5 mm
 • 5/22 mm
 • 22/63 mm
 • 0/32 mm
 • 0/63 mm
 • 0/125 mm - suťový recyklát

 Ostatní výrobky

 • písek, praný, do betonu 0/4 mm
 • křemičitý písek 0/1 mm pro zásyp spár zámkové dlažby a pro sportoviště

Doprava a mechanizace

Vlastní i smluvní automobilová doprava, dodávky podle požadavků odběratele. 

Reference

viz odkaz

Kvalita

Výroba kameniva a směsí podléhá přísné kontrole, výrobna má vlastní zkušební laboratoř vybavenou pro provádění běžných zkoušek kameniva a vyráběných směsí. Výrobna je držitelem certifikátu SŘV č. 1392-CPR-0619 z roku 2021, pro všechny stanovené výrobky byla vydána prohlášení o vlastnostech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) a prohlášení o shodě podle požadavků zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a NV. č. 163/2002 Sb. v platném znění.

Výroba je certifikována a dozorována společností ZKK, s. r. o., NO 1392, AO 218.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Obchodní zástupce pro beton, kamenivo, stavební odpady, betonové bloky Stablo
Martin Motyčák
+420 725 505 577
Výrobní ředitel
Radek Karas

Ceník

Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo:
Sýkořice 216
270 24 Zbečno

Korespondenční adresa:
P.O.Box 4
272 03 Kladno

Kancelář / účetní:
Huťská 229 (budova Prona)
272 01 Kladno

tel.: +420 311 234 810
fax: +420 312 523 325
e-mail: info@destro.cz


Skupina