DEPOZ, spol. s r.o. - Kuchyňky

DEPOZ, spol. s r.o. - Kuchyňky


Skládkování a recyklace stavebního odpadu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

DEPOZ, spol. s r.o. - Kuchyňky
Zdounky 27
768 02, Zdounky
IČO: 49445138

Kontakt

Telefon: 573 365 421
Fax: 573 365 055
E-mail: depoz@depoz.cz
Web: www.depoz.cz

Otevírací doba

Po  -  Pá :

7:00 - 15:00 hod.

O nás

Společnost provozuje skládku komunálních odpadů, kompostárnu a recyklační plochu stavebních odpadů.

Sortiment

Recyklační plocha stavebních odpadů :

Na recyklační plochu lze umístit materiály čisté bez příměsí (kousky papíru, skla, plastů, dřeva).

 Ceník :    

170101   beton             Kč    265,-/t    +   20% DPH

170102   cihla               Kč    165,-/t   +    20% DPH

K přijetí materiálu na recyklační plochu jsou zapotřebí stejné doklady jako k uložení  na skládku.

Přijímané odpady :

Seznam odpadů pro budování plošné drenáže, ohraničení a k budování preferenčních cest :

10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod č. 10 09 07

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady

19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti

Seznam odpadů pro technické zabezpečení skládky odpadů :

01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č. 01 04 07

01 04 09 Odpadní písek a jíl

01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod č. 01 04 07

10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach

10 01 15 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedeného pod č. 10 01 14

10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07

10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal

16 11 02 Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod č. 16 11 01

16 11 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod č. 16 11 03

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tašky a keramické výrobky

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod č. 17 05 05

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti (přednostně jako pasivní půdní filtr před rekult.)

19 08 02 Odpady z lapáků písku

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod (přednostně jako pasivní půdní filtr před rekult.)

19 08 12 Kaly z biologického čištění průmysl.odpadních vod neuvedené pod č.19 08 11 (přednostně jako pasivní půdní filtr před rekult.)

19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmysl.odpadních vod neuved.pod č.19 08 13 (přednostně jako pasivní půdní filtr před rekult.)

19 12 09 Nerosty (například písek, kameny)

20 02 02 Zemina a kameny

20 03 03 Uliční smetky

Na koho se obrátit

Jednatel
Bc. Mojmír Straka
573 365 421

Ceník

Ceník odpadů


Zařazení do kategorií