Depos Horní Suchá, a.s.

Depos Horní Suchá, a.s.

Skládka odpadů. Uložení odpadů na vlastní skládce odpadů skupiny S - OO – ostatní odpady.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Depos Horní Suchá, a.s.
Solecká 1/1321
735 35, Horní Suchá
IČO: 47677287

Kontakt

Telefon: 596 425 522
E-mail: info@depos.cz
Web: www.depos.cz

Otevírací doba

Pracovní dny :  6:30 h - 17:00 h
(Hotovostní platby pouze do 13:30 h)
 
Sobota :              7:00 h - 15:00 h
Mimo tuto provozní dobu nebude možné odpady na skládku uložit..
 
Sběrné dvory :
Sběrný dvůr v Petřvaldě
Sběrný dvůr v Horní Suché
Sběrný dvůr v Albrechticích
Sběrný dvůr v Těrlicku

O nás

Depos Horní Suchá, a.s. působí od roku 1994 v oblasti nakládání s odpady. Akciová společnost byla založena na základě potřeby obcí a měst okresu Karviná nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou.

V lednu 1995 zahájila firma svou praktickou činnost zprovozněním skládky odpadů skupiny S OO (ostatní odpady). Již v průběhu roku 1995 vstoupila firma také na trh svozu odpadů.

Sortiment

  • 170101 Beton
  • 170102 Cihly
  • 170300 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu
  • 170501 Zemina a/ nebo kameny
  • Skupina 17 - stavební a demoliční odpady

       Svoz odpadů

-  svoz z velkokapacitních kontejnerů o objemu 5 m3

-  svoz komunálních odpadů ze 110 l a 1 100 l nádob

-  sběr tříděného odpadu (papír, sklo, PET láhve a duté plasty)

-  svoz  a zpracování biologicky rozložitelných odpadů

  Informace o svozu a uložení získáte na tel. č. 800 149 751.

       Kompostárna

-  uložení biologicky rozložitelných odpadů  rostlinného původu.

Doprava a mechanizace

Tyto služby provozujeme svými 11 vozidly z toho 5 na komunální odpad, 3 ramenové nakladače a 3 vozidla na svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

Depos Horní Suchá, a.s. je vybavena následujícími technickými prostředky :
skládka skupiny S OO
vozidlo IVECO - FARID (lineární stlačování odpadů, universální nakládací systém) - 3 ks
vozidlo Renault Premium (lineární stlačování odpadů, universální nakládací systém)
vozidlo IVECO ramenový nakladač pro svoz VPK
vozidlo LIAZ ramenový nakladač pro svoz VPK
vozidlo NOVARINI CITYPACK 7 m³ na podvozku Renault (svoz bioodpadu)

Kvalita

V dubnu roku 2000 byla společnost certifikována dle standardů řady norem ČSN EN ISO 14001 (systém environmentálního managementu) a následně dle normy ČSN EN ISO 9001 (systém řízení jakosti) pro rozsah platnosti Svoz a skládkování komunálního odpadu.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Asistent ředitele. obchodní činnost
Ivona Cielecká
596 425 522
prokurista a ředitel a.s.
Miloš Kývala
596 425 522
Vedoucí provozu skládky a svozu odpadů
Petr Kolář
596 425 521

Ceník

Ceník uložení odpadů


Zařazení do kategorií