Českomoravský štěrk, a.s. - Ukládka vybraných odpadů - pískovna Planá nad Lužnicí

Českomoravský štěrk, a.s. - Ukládka vybraných odpadů - pískovna Planá nad Lužnicí

 

Ukládka vybraných druhů odpadů.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - Ukládka vybraných odpadů - pískovna Planá nad Lužnicí

391 11, Planá nad Lužnicí
IČO: 255 02 247

Kontakt

Telefon: 381 502 016 , Expedice: 3,
E-mail: cmsterk@cmsterk.cz
Web: www.heidelbergcement.cz/cs/o-nas/cms

Sociální sítě:      

Otevírací doba

leden - prosinec    6:30 - 14:30
 

O nás

Provozovna ukládá vybrané druhy odpadů do vytěženého prostoru pískovny. Ukládané odpady nesmějí obsahovat nebezpečné látky. Především se jedná o ukládku výkopové zeminy a kamení v rámci rekultivace pískovny.

Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz.

Sortiment

  • Druhy odpadů, které je možno přijímat:
  • 170504 - Zemina a kamení (vč. rybničních sedimentů)
  • 170506 - Vytěžená hlušina
  • 170508 - Štěrk ze železničního svršku
  • 010412 - Hlušina a odpady z praní a čištění nerostů
  • 010413 - Odpady z řezání a broušení kamene
  • 010408 - Odpadní štěrk a kamenivo
  • 010409 - Odpadní písek a jíl

 

Kvalita

Kamenivo dodáváme podle evropské normy ČSN EN12620 a 13139. Ostatní výrobky jsou dodávány mimo evropské normy podle Nařízení vlády 163/2002 Sb.

Certifikáty

Dobývací prostor Planá nad Lužnicí je položen na pravobřežní části vyhodnoceného ložiska štěrkopísku Roudná II - Planá nad Lužnicí v prostoru lesního komplexu Hůrky. Ložisko se nachází v okrese Tábor na pravém břehu Lužnice, jižně od obce Planá nad Lužnicí. Střed ložiska je přístupný ze státní silnice Tábor - České Budějovice po 1km dlouhé zpevněné lesní cestě. V terasové hraně a v nivě podél řeky Lužnice je vybudována řada rekreačních chat. Na celé ploše jsou patrné projevy po dřívější neorganizované těžbě jemnozrnných písků. Vlastní ložisko je budováno kvartérními fluviálními sedimenty Lužnice, uloženými v pleistocenních terasách v převážné části nad úrovní její současné hladiny.

Na koho se obrátit

Vedoucí provozovny
Jan Pokorný
602 490 766
Odborný prodejce
Petr Čulík
602 163 344

Ceník

Produkty
Ceník

Další adresy

Sídlo společnosti:
Mokrá 359
664 04 Mokrá, okr. Brno-venkov
tel. (ústředna): 544 122 111


Skupina