Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Olbramovice

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Olbramovice

Surovina: granodiorit


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Olbramovice
kamenolom Olbramovice
671 75, Olbramovice u Mor. Krumlova
IČO: 255 02 247

Otevírací doba

duben - prosinec   6:00 – 18:00

leden - březen 7:00 – 15:00

O nás

Provozovna je situována asi 45 km jižně od Brna a asi 8 km východně od Moravského Krumlova s napojením na komunikaci Znojmo - Brno. Surovina se těží v pěti etážích a vyznačuje se značnou tvrdostí. Expedice kameniva je možná i po železnici, přičemž nakládka do železničních vagónů je realizována přímo na provozovně. Kapacita nakládky je asi 30 vozů denně. Provozovna je významným dodavatelem materiálů pro oblast Znojma a Brna.

Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další specifické použití. Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz .

Sortiment

  • frakce 0/4 pro beton. výrobky, zámková dlažba, obrubníky
  • frakce 4/8 pro beton. výrobky a živičné směsi
  • frakce 8/16 pro výrobu bet. směsí
  • frakce 11/22 pro výrobu bet. směsí
  • frakce 16/32 pro opravu komunikací
  • frakce 32/63 pro výstavbu silničních komunikací, kamenivo pro kolejové lože v kvalitě BI
  • frakce 0/32 pro výstavbu silničních komunikací a koridoru

Doprava a mechanizace

silnice, železnice

Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 086

Certifikáty

Na koho se obrátit

Odborný prodejce
Andrea Polišenská
728 298 226
Provozní lomů
Ing. Martin Jelínek
721 953 241
Vedoucí provozovny
Josef Plevák
602 742 436

Ceník

Produkty
Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo společnosti:
Mokrá 359
664 04 Mokrá, okr. Brno-venkov
tel. (ústředna): 544 122 111


Skupina