CEMEX Czech Republic, s.r.o.

CEMEX Czech Republic, s.r.o.

Provoz akreditované zkušební laboratoře stavebních hmot.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Akreditovaná laboratoř č.1302, Semtín 102
533 54, Pardubice
IČO: 15052320

Kontakt

Mobil: +420 735 102 680
E-mail: hana.cerna@cemex.com
Web: www.cemex.cz

Sortiment

 • Akreditované zkoušky kamenivo:
  • Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor
  • Stanovení tvaru zrn - Tvarový index
  • Stanovení vlhkosti sušením v sušárně
  • Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
      
 • Akreditované zkoušky - Čerstvý beton:
  • Stanovení konzistence - sednutí kužele
  • Stanovení konzistence - stupeň zhutnitelnosti
  • Stanovení konzistence - metoda rozlití
  • Stanovení konzistence - metoda sednutí-rozlitím
  • Stanovení objemové hmotnosti
  • Stanovení obsahu vzduchu
  • Stanovení srovnávací objemové hmotnsoti a vlhkosti - Proctorova zkouška
      
 • Akreditované zkoušky - Ztvrdlý beton:
  • Stanovení pevnosti v tlaku
  • Stanovení pevnosti v tahu ohybem
  • Stanovení pevnosti v příčném tahu
  • Stanovení objemové hmotnosti
  • Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou
  • Stanovení vlhkosti a nasákavosti
  • Stanovení mrazuvzdornosti
  • Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
  • Stanovení objemu mezer
  • Stanovení pevnosti v tlaku odrazovým tvrdoměrem Schmidt
  • Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku - potěrové materiály
  • Stanovení pevnosti v tlaku - směsi stmelené hydraulickými pojivy
  • Stanovení odolnosti proti mrazu a vodě - směsi stmelené hydraulickými pojivy

 

Kvalita

Naše laboratoř byla akreditována Českým institutem pro akreditaci v roce 2001 pod čislem 1302.

Certifikáty