Cement Hranice, akciová společnost - laboratoř

Cement Hranice, akciová společnost - laboratoř

Betonářská laboratoř, zkoušení kameniva, čerstvého a ztvrdlého betonu, poradenství v oblasti stavebních pojiv.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Cement Hranice, akciová společnost - laboratoř
Bělotínská 288
753 39, Hranice I - Město
IČO: 15504077

Kontakt

Telefon: 581 829 271
Fax: 581 829 230
E-mail: betonlabor@cement.cz
Web: www.cement.cz

O nás

Betonářská laboratoř zahájila provoz v první polovině roku 1999.
V současnosti funguje jako zkušební betonářská laboratoř č.1284 akreditovaná ČIA, ve které jsou beze zbytku uplatňovány principy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 .

Sortiment

Betonářská laboratoř zahájila provoz v první polovině roku 1999 a její technické vybavení dodané renomovanými výrobci, které je kontinuálně podrobováno revizím a kalibracím, ji řadí mezi nejmodernější betonářské laboratoře v ČR.

BL provádí komplex zkoušek čerstvého betonu, kameniva a zatvrdlého betonu na objednávku pro externí objednatele.

Vedle zkoušek prováděných v rozsahu přílohy osvědčení (viz Zkoušky) provádějí osoby pracující v BL také poradenství v oblasti stavebních pojiv.

BL je nezávislou zkušební laboratoří č. 1284 akreditovanou ČIA, ve které jsou beze zbytku uplatňovány principy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Jejím cílem je poskytovat objektivní a spolehlivé výsledky zkoušek, pochopit a respektovat požadavky zákazníků a neustále zlepšovat fungování systému řízení kvality.

Seznam prováděných zkoušek které jsou součástí Přílohy osvědčení o akreditaci a aktuální ceník poskytovaných služeb najdete na http://www.cement.cz/

Dokumenty ke stažení :

Přehled zkoušek a ceník prací betonářské laboratoře

Kvalita

Osvědčení o akreditaci - klikněte zde .

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí laboratoře
Zdeněk Jambor
581 829 502 , 602 727 931
Technik kvality laboratoře
Ing. Dalibor Vývoda
581 829 602
Technik laboratoře
Rudolf Pospíšil
581 829 305

Ceník

Ceník prací betonářské laboratoře


Zařazení do kategorií