BRONZE CZ s.r.o.

BRONZE CZ s.r.o.

Výroba tepelně izolačních nosníků, jejichž použití zajišťuje účinné teplotní oddělení konzolových desek balkónů od betonových konstrukcí budov.

Výroba povlakovaných výztuží pro použití např. v mostních konstrukcích a všude jinde, kde jsou kladeny vysoké nároky na antikorozní odolnost výztuží.

Výroba komponent proti přenosu vibrací a kročejového hluku. Komponenty konstrukcí fotovoltaických elektráren.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

BRONZE CZ s.r.o.
Křižíkova 2989/68a
612 00, Brno
IČO: 06604676

O nás

Společnost se v rámci své nejnovější podnikatelské aktivity zabývá projekcí a výrobou povlakovaných výztuží pro stavebnictví. Současně poskytuje také poradenské a konzultační služby.

Jedná se jednak o výrobu tepelně izolačních nosníků, jejichž použití zajišťuje účinné teplotní oddělení konzolových desek balkónů od betonových konstrukcí budov, a dále, o výrobu povlakovaných výztuží pro použití např. v mostních konstrukcích a pod.

Sortiment

Vše o termoizolačních nosnících BRONZE :

Termoizolační balkónové nosníky BRONZE Zdokonalené tepelně izolační nosníky pro spojení vnitřních monolitických stropů s vnějšími železobetonovými konstrukcemi...

Použití termoizolačních balkónových nosníků Účinnné tepelné oddělení konzolových desek balkónů od betonové konstrukce budovy...

Výhody a přednosti termoizolačních balkónových nosníků BRONZE Výrobek splňuje požadavky TP 136 - povlakovaná výztuž do betonu. Zajištění 100% únosnosti konstrukce celistvostí nosníku...

Tepelné mosty budov :

V roce 2002 nabylo platnosti nařízení (EnEV), o šetření energií a byl zaveden závazný standard o nízké energetické náročnosti novostaveb....

Balkónový tepelně izolační nosník :

Termoizolační armovací prvek s antikorozní ochranou oceli s úpravou proti vzniku tepelného mostu.

K čemu slouží ?

Termoizolační nosník je určen pro přerušení tepelného mostu a vytvoření konstrukčního spojení vnější a vnitřní konstrukce.

V čem spočívá účinnost a hospodárnost ?

- účinné ochraně vnitřní konstrukce oddělením od vnější části budovy tepelnou izolací

- optimálním nadimenzování výztuže nosníku výpočtovým programem "BRONZE"

- výrobě nosníku pro jednotlivé balkony podle jejich délky

- antikorozní ochraně tažené a tlačené výztuže povlakováním

- nízké finanční nákladovosti při dosažení maximální tepelně izolační účinnosti

K čemu slouží?

U konstrukčních připojení, kde se požaduje zajištění únosnosti spolu s přerušením tepelného mostu, např. konstrukční :

- připojení balkónových desek a desek lodžií

- připojení atik

- připojení teras, podest a vnějších konzolových ochozů

Veškeré typy jsou nabízeny také s protipožární úpravou R,EI–45 (F90) :

BRONZE TiP MQ Slouží pro přerušení tepelných mostů volně vyložených balkónů. Přenáší ohybové momenty a posouvající síly.

BRONZE TiP MQ-BH (HV)

Pro izolaci volně vyložených balkonových desek s výškovým odsazením oproti stropní desce.

BRONZE TiP MQD

Varianta nosníku MQ využívaná pro přenos větších sil, případně pro tenší desky.

BRONZE TiP MQ-WO (WU)

Pro připojení volně vyložených balkonových desek ke stěně.

BRONZE TiP D

Slouží pro přerušení tepelných mostů balkonů pronikajících do stropních desek. Přenáší kladné i záporné ohybové momenty i posouvající síly.

BRONZE TiP Q

Slouží pro přerušení tepelných mostů kloubově uložených desek. Přenáší pouze posouvající síly. BRONZE TiP ±Q

Slouží pro přerušení tepelných mostů kloubově uložených desek. Přenáší kladné i záporné posouvající síly.

BRONZE TiP QV

Slouží pro přerušení tepelných mostů kloubově uložených desek. Přenáší pouze posouvající síly. (Pro symetrické zavěšení ze dvou stran.)

BRONZE TiP A

Slouží pro přerušení tepelných mostů parapetů a atik. Přenáší ohybové momenty, normálové a posouvající síly.

BRONZE TiP O

Slouží pro přerušení tepelných mostů krátkých konzol, např. podpor pro přizdívku sendvičového zdiva. Přenáší ohybové momenty, normálové a posouvající síly.

BRONZE TiP F

Slouží pro přerušení tepelných mostů předsazených atik, zábradlí a pod. Přenáší ohybové momenty, normálové a posouvající síly.

BRONZE TiP S

Slouží pro přerušení tepelných mostů trámů. Přenáší ohybové momenty, normálové a posouvající síly.

BRONZE TiP SW

Slouží pro přerušení tepelných mostů předsazených stěn. Přenáší ohybové momenty, normálové a

posouvající síly.

BVVSN

Balkón vyložený ve směru nosníků.

BVKSN

Balkón vyložený kolmo na směr nosníků.

Podestový IZOBLOK

Podestový blok je tvořen dvěma kovovými plášti z důvodu zvýšení tuhosti...

Reference

Reference :

Seznam referencí z let 2006 – 2014

Kvalita

Balkonové tepelně izolační nosníky :

Certifikáty