BP STAVBY Morava s.r.o.

BP STAVBY Morava s.r.o.

Dodávky staveb v pozemním a inženýrském stavitelství, včetně speciálního zakládání staveb a monolitických konstrukcí.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

BP STAVBY Morava s.r.o.
tř. Kosmonautů 1288/1
779 00, Olomouc - Hodolany
IČO: 050 20 352

Kontakt

Telefon: +420 601 090 572
E-mail: zakladani@bpstavbymorava.cz
Web: www.bpstavbymorava.cz

Sociální sítě:    

O nás

Společnost BP STAVBY Morava s.r.o. je stavební a inženýrská společnost, jejímž cílem je realizace projektů pro bydlení, podnikání, obchod a služby v rámci České Republiky.

Naším cílem je stabilně působit na trhu v rámci generálních dodávek staveb v pozemním a inženýrském stavitelství.

Klademe důraz na životní prostředí a vždy jednáme se zákazníkem profesionálně a s maximální vstřícností.

Naše společnost byla založena v dubnu 2016, působí v ní řada zkušených odborníků s dlouholetou praxí v oboru a zkušenostmi z mnoha realizovaných zakázek.

Sortiment

Speciální zakládání staveb :

Specializací firmy jsou velkoprůměrové piloty, které nabízíme v technologii CFA. Ta spočívá v zavrtání průběžného šneku na projektovanou délku piloty, samotná betonáž dříku piloty probíhá dutým středem šneku se současným vynášením vývrtku.

Po odstranění vývrtku je do čerstvého betonu zatlačen nebo zavibrován armokoš.

Celý proces zhotovení piloty je průběžně sledován pomocí moderního monitoringu, který zaznamenává veškeré klíčové parametry, na základě kterých je zajištěna délka a kontinuální dřík piloty.

Technologie CFA je progresivní technologie vhodná téměř do všech druhů zemin vyjma kompaktnějších hornin (třída s pevností R3 a vyšší). Velkou výhodou je, že vrt není nutné dodatečně pažit, vyšší plášťové tření dříku ve vhodných zeminách a možnost využití CFA pilot při zakládání pod HPV. Je vhodná i pro pažící konstrukce vyjma stěn převrtávaných či záporového pažení.

Samotné založení objektů dokážeme zrealizovat tzv. na klíč, tj. od samotného projektu až po dodávku navazujících nadpilotových konstrukcí (kalichové hlavice, patky pod OK apod.)

Dále provádíme :

 • Monolitické konstrukce
 • Generální dodávky staveb
 • Stavby bytové a občanské vybavenosti
 • Rodinné domy na klíč
 • Stavby průmyslové a zemědělské
 • Stavby pro logistiku a sklad
 • Stavby pro administrativu a obchod
 • Rekonstrukce
 • Inženýrské sítě a komunikace
 • Projektový managment staveb
 • Řízení projektů
 • Kompletní zajištění dotace od projektové přípravy až po samotné podání žádosti.

Aktuality

Doprava a mechanizace

Disponujeme nejmodernější vrtnou soupravou Casagrande  v konfiguraci CFA s možností vrtání pilot průměru 600 až 1100 mm o maximálních délkách až 25 m v závislosti na geologické skladbě zájmového území.

Reference

Reference

Kvalita

Vize a cíle :

 • Posilovat své postavení v měřítku regionálních firem
 • Budovat a upevňovat prestiž naší společnosti, důvěru zákazníků i motivaci zaměstnanců
 • Trvale racionalizovat systém řízení společnosti
 • Snažit se být plně respektovanou společností
 • Klást vysoké nároky na plnou spokojenost zákazníka, maximální úspěšnost na trhu a dlouhodobý růst výkonnosti společnosti
 • Snažit se co nejlépe porozumět potřebám zákazníků, plnit jejich požadavky a překonávat jejich očekávání
 • Budovat takové dodavatelské vztahy, které umožňují dosáhnout nejlepších výsledků a jsou oboustranně výhodné
 • Být jednou z významných stavebních společností nejen v regionu svého působení
 • Vytvořit si a udržovat dlouhodobě dobré vztahy se svými zákazníky
 • Být stavební společností s vysokou jakostí všech prováděných prací
 • Neustále rozvíjet a zvyšovat úroveň vzdělávání svých pracovníků
 • Chránit životní prostředí, předcházet jeho znečišťování a šetřit přírodní zdroje
 • Vytvářet bezpečné pracovní prostředí

Na koho se obrátit

Technik obchodu a přípravy staveb
Ing. Libor Čmela
601 090 572
Vedoucí úseku
Ing. Tomáš Jureček
+420 601 090 557

Další adresy

Stavební areál :

U Cukrovaru 983/7

779 00 Olomouc - Holice


Zařazení do kategorií