Bergasto a.s. - Nová Paka

Bergasto a.s. - Nová Paka

Společnost BERGASTO a.s. je česká společnost, která vznikla v České republice v roce 2009 a primárně se zabývá odstraňováním odpadů. Její potenciál na domácím trhu spočívá především v oblasti odpadového hopspodářství. Společnost disponuje prostředky pro efektivní zajištění rekultivací, sanací ekologických zátěží, recyklací stavebních odpadů, zemních a demoličních prací.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Bergasto a.s. - Nová Paka

509 01, Štikov
IČO: 28340957

Kontakt

Telefon: 588 881 204
E-mail: bergasto@bergasto.cz
Web: www.bergasto.cz

O nás

Bergasto a.s. je česká společnost, která se od roku 2009 primárně zabývá odstraněním odpadů. Společnost působí zejména v oblasti odpadového hospodářství, zajišťuje sanaci ekologických zátěží. Zabývá se čištěním a údržbou komunikací, komplexními službami pro průmyslové zákazníky, svozem a odstraněním nebezpečných odpadů vč. kapalných. Vykupuje a zpracovává druhotné suroviny a rovněž působí v oblasti vzorkování odpadů a vod.

Do roku 2016 odstranila a využila více jak 1 mil. tun ostatního odpadu a 20 tis. tun nebezpečného odpadu.

 

Sortiment

Oblast nakládání s odpady

 • Provozování stacionárních zařízení na sběr ostatních a nebezpečných odpadů
 • Provozování mobilních zařízení na sběr ostatních a nebezpečných odpadů
 • Provozování zařízení na drcení a třídění stavebních odpadů
 • Provozování/provádění rekultivačních staveb a terénních úprav
 • Výroba certifikovaných výrobků z odpadů
   

1. Komplexní služby v odpadovém hospodářství pro silniční, železniční a pozemní stavitelství

Služba zahrnuje:

 • Veškeré přebírání odpadů přímo ze stavby.
 • Vypracování plánu a projektu odpadového hospodářství.
 • Zajištění povinnosti původce odpadů dle platného zákona o odpadech.
 • Zpracování plánu vzorkování a zajištění certifikovaného odběru vzorku.
 • Vedení veškerých odpadových evidencí.
 • Drcení, třídění, recyklace odpadů.
 • Přeprava odpadů vč. ADR.
 • Vypracování závěrečné zprávy.