BAUSET CZ, a.s. - PROVOZOVNA Čepí

BAUSET CZ, a.s. - PROVOZOVNA Čepí


Demolice, zemní práce, dopravní a inženýrské stavby, betonářské práce, RECYKLACE stavebních sutí.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

BAUSET CZ, a.s. - PROVOZOVNA Čepí
Čepí 103 (Recyklační středisko)
533 32, Čepí
IČO: 63217139

Kontakt

Telefon: 466 971 502
Mobil: 736 629 108
Fax: 466 971 502
E-mail: bauset@bauset.cz
Web: www.bauset.cz

Otevírací doba

6:30 - 15:30

po telefonické dohodě možno i mimo tuto dobu

O nás

BAUSET CZ, a.s. je pardubická stavební společnost, vznikla v roce 1995 jako pokračovatel firmy Bauset Pardubice s.r.o..
Hlavními činnostmi firmy jsou demoliční práce, zemní práce, provádění dopravních staveb, inženýrských staveb, betonářské a bednící práce a recyklace. Nabízené služby firmy se přizpůsobují a rozšiřují podle potřeb zákazníků. Stavební činnosti provádíme nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.
Dbáme na zásady bezpečnosti práce a preciznost provádění veškeré naší činnosti, jak ve fázi přípravy, tak zejména při samotné realizaci. Strategický rozvoj společnosti je založen na dlouholetých zkušenostech v oboru a spočívá především v neustálé modernizaci strojového parku a v zavádění progresivních systémů řízení.
Společnost sídlí v Pardubicích v Nemošické ul. 1495, kde je administrativní a správní centrum. Provozní zázemí je soustředěno v areálu bývalé cihelny v obci Čepí cca 7 km od Pardubic směrem na Heřmanův Městec, kde je recyklační dvůr, dílny, sklady a středisko mechanizace.

Sortiment

ULOŽENÍ ODPADŮ A PRODEJ RECYKLÁTŮ

Do recyklačního střediska (IČZ: CZE 00048) je přijímán pouze odpad kategorie O:

 • 170101 beton
 • 170102 cihly
 • 170103 tašky a keramické výrobky
 • 170107 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170 106
 • 170302 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170 301
 • 170504 zemina a kamení neuvedené pod číslem 170 503
 • 170506 vytěžená hlušina neuvedené pod číslem 170 505
 • 170508 štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170 507
 • 170 802 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170 801
 • 170904 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170 901, 170 902, 170 903
 • 200 202 zemina a kameny

CENY uložení se pohybují od 50,- Kč do 550,- Kč v závislosti na druhu odpadu a  jeho kvalitě.

CENY recyklovaných materiálů se pohybují od 70,- Kč do 250,- Kč v závisloti na druhu a frakci materiálu.

Podrobné ceníky najdete na www.bauset.cz/recyklace

RECYKLACE STAVEBNÍCH SUTÍ a dalších materiálů:

Recyklace stavebních sutí je realizována jako součást našich demoličních a stavebních zakázek, v rámci provozu našeho recyklačního střediska v Čepí nebo jako samostatná činnost dle požadavků zákazníka. K recyklaci stavebních sutí využíváme mobilní čelisťové drtiče:

 • RESTA DCJ 900x600 na pásovém podvozku (30 t) s výkonem 80-200 t/hod
 • RESTA DCJ 700x500 na kolovém podvozku (18 t) s výkonem 10-40 t/hod

Součástí recyklačních linek jsou kolové nakladače:

 • Komatsu WA 380-6
 • Liebherr L550 xPower

Při využívání našich mobilních recyklačních jednotek se zaměřujeme na stavební a demoliční sutě. Máme povolení k recyklaci na většinu krajů v České republice. Dále Vám nabízíme třídění zemin a jiných materiálů na mobilních třídičích, hrubotřídičích, hruboroštu předtřídění a třídiči dlažebních kostek.

Cena recyklace (drcení / třídění / drcení s tříděním) je kalkulována vždy individuálně a závisí především na vlastnostech recyklovaného materiálu a jeho množství. Cenovou nabídku drcení, třídění Vám rádi zpracujeme dle Vaší konkrétní poptávky.

Doprava a mechanizace

Dopravu materiálů zajišťujeme nákladními vozidly Tatra 815 (12-18t), vozidly MAN (14-18t), kontejnerovým vozidlem AVIA (5t), vozidlem MAN s HR nebo vozidly Multicar 25.

Pásové a kolové bagry:

 • Komatsu PC 340 LCD-7 s demoličním výložníkem a dosahem 20,5 m
 • Komatsu PC 240 NCL-8
 • Komatsu PC 170 LC-10
 • Komatsu PC 160 LC-8
 • Komatsu PC 160 LC-7
 • Komatsu PW 160-7 EO
 • Liebherr A 316
 • Menzimuck A 91
 • Komatsu WB 93 R-5
 • Fermec 760
 • Thomas 205 turbo
 • Takeuchi TB 015

Dozery a válce:

 • CAT D6 NXL
 • CAT D6R III
 • Komatsu D85 EX-15
 • VV 1400
 • VV 1500

Kvalita

Společnost BAUSET CZ, a.s. je držitelem oprávnění NBÚ, jsme již tedy řadu let schopni a pracujeme s utajenými dokumenty a skutečnostmi. Společnost BAUSET CZ, a.s. má zaveden systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2015, systém environmentálního managementu splňujícího požadavky ISO 14001:2005, a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňujícího požadavky ČSN OHSAS 18001:2007 .

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí střediska recyklace
Ing. Jaromír Šrajer
736 629 108
Vedoucí mechanizace
Jiří Novák
604 212 159
Vedoucí výroby
Petr Jansa
736 629 102

Ceník

Ceník uložení ostatních odpadů
Ceník prodeje recyklovaných materiálů

Další adresy

Sídlo firmy:
Nemošická 1495
530 02 Pardubice


Zařazení do kategorií