AURO, spol. s r.o.

AURO, spol. s r.o.


Plastové systémy


Jak nás kontaktovat?

Adresa

AURO, spol. s r.o.
Technická 2/539
664 48, Moravany u Brna
IČO: 18829601

Kontakt

Telefon: 545 233 328
Fax: 545 234 753
E-mail: auro@auro.cz
Web: www.auro.cz

Otevírací doba

Pondělí - Čtvrtek:    7:30 - 16:30

Pátek:                          7:30 - 12:00

O nás

AURO, spol. s r.o. je obchodní společnost specializující se na prodej plastových potrubních systémů, polotovarů a armatur. Na českém trhu máme výhradní zastoupení dvou předních světových výrobců:

Sortiment

Plastové potrubní systémy a polotovary dodáváme z materiálů : PPH, PPR, PP-s-el, PP-s, PP natur, PP bílý, PE 80, PE 100, PE-el, PVDF, ECTFE a dalších.
  
Armatury dodáváme z materiálů:  PVC, PP, PVDF

 

DESKY NA OCHRANU BETONU AGRUSAFE  (PDF 3,45MB)

 

Deskový systém HYDRO+ 
 
Na základě pozitivních zkušeností s PEHD trubkovými systémy u zásobování pitnou vodou a s deskami na ochranu betonu Sure Grip® k ochraně stavebních děl byl vyvinut systém  AGRUSAFE Hydro+, který je speciálně vyladěn pro zásobníky s pitnou vodou (vodojemy). Díky osazení desek přímo do bednění u stavebních děl ze staveništního betonu ,vzniká tvarové, ukotvené vyložení, které představuje nejlepší možné řešení při aplikacích s očekávanými změnami teploty nebo u stavebních děl pod hladinou spodní vody.

 

Systém HYDROCLICK
Tento systém vykládky se vyznačuje bezpečnou a rychlou montáží. Zvláště v případě oprav není nutné odstrańovat podloží nebo provést jeho předčištění, čímž dochází k výrazné úspoře nákladu a času. 

 

 

VÝHODY

 • Bez usazenin na stěně nádrže
 • Snadné čištění - odolnost proti vysokému tlaku (130 barů)
 • Dobrá odolnost proti chlorinaci až 3 ppm
  (0,5 ppm volného chlóru resp. 0,3 ppm ClO2)
 • Dlouhá životnost (50 let)
 • Rychlá instalace / kratší doba výstavby !
 • Ventilační mezera zabraňuje tvorbě agresivních kondenzátů
 • Snadná montáž díky systému click
 • Bez náročné přípravy před montáží
 • Obklady a nátěry lze ponechat v nádrži, pokud nejsou è uvolněné č stačí pouze hladký povrch
 • Druhou komoru lze provozovat bez zvláštní námahy (bez prachu a pachů)
 • Zcela těsný spoj v prostoru svaru
 • Snadné kontroly díky světlému povrchu
 • Možnost přístupu k systémovým součástem stávajícími přístupovými otvory

 

 

Systém Sure Grip®

vyvinutý a patentovaný společností AGRU nabízí již více než 20 let kvalitní řešení pro inovativní izolace betonových stavebních děl.

Použití jako ochrana betonu u novostaveb a při rekonstrukcích jímek, vodojemů, nádrží, prefabrikátu a betonových trubek a šachet.

Odpovídá nejvyšším požadavkům staveb odolných proti  vodě, ropným látkám a kyselinám.

Systémy desek na ochranu betonu AGRU Sure Grip® se vyrábí  z PEHD, PEHDel, PP, PVDF a ECTFE  na nejmodernějších výrobních zařízeních a používají se na celém světě.

 

OBLASTI  VYUŽITÍ

 • Nádrže, vodojemy
 • Vyhnívací nádrže
 • Základy
 • Stěny, podlahy
 • Stavební rýhy
 • Trubky (běžně protlačované)
 • Servisní otvory
 • Kanalizace
 • Mycí věže

.... dále také v PRŮMYSLU, stavbě MOSTŮ, TUNELŮ, BUDOV, ELEKTRÁRNY, ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, RYBÍ FARMY, NAVÁŽKY.

 

 

Přehled produktů 

 

Reference

Reference k systému Hydroclick jsou umístěny v presentaci

Kvalita

Ze zboží dodávaného firmou AURO spol. s r.o., bylo podrobeno zkouškám v Institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně - trubky a kompletační prvky z PE80, PE100, PP-H, PP-R, trubky a tvarovky z PEHD-el, PPs-el. Firmy AGRU a ASAHI mají zaveden systém jakosti řízení ISO 9001-2000. Potvrzujeme, že jsou přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Ke všem námi dodávaným výrobkům dodáme na požádání výrobní protokol.

Certifikáty k nahlédnutí - viz odkaz

Certifikace:

Certifikáty

Presentace