AQUASYS spol. s r.o.

AQUASYS spol. s r.o.


Provádíme vodohospodářské, železniční, ekologické a dopravní stavby. Zajišťujeme silniční motorovou nákladní dopravu, nakládání s nebezpečnými odpady. Nabízíme projektovou činnost ve výstavbě a geologické práce v oblasti sanační geologie i hydrogeologie.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

AQUASYS spol. s r.o.
Jamská 2488/65
591 01, Žďár nad Sázavou
IČO: 25344447

Kontakt

Telefon: +420 566 652 511
Fax: +420 566 652 520
E-mail: aquasys@aquasys.cz
Web: www.aquasys.cz

Sociální sítě:  

O nás

Stavební společnost AQUASYS spol. s r.o. je specializována na provádění vodních, ekologických, dopravních staveb a výstavbu inženýrských sítí. Disponuje moderním parkem stavebních strojů a zkušeným týmem odborníků kompletně pokrývajících obory inženýrské geologie, geotechniky, hydrauliky a statiky stavebních konstrukcí.

Sortiment

DIVIZE:

 • Autodoprava a nadměrné náklady
 • Demolice
  • ​Inženýrská činnost
  • Ruční rozebírání objektů pomocí malé mechanizace
  • Mechanické rozebírání objektů těžkou mechanizací
  • Vyklízení objektů a sanace pozemků
  • Destrukce objektů pomocí trhacích prací
  • Recyklace betonové i cihelné suti včetně separace kovů
  • Separace, třídění a likvidace odpadů
  • Celková rekultivace nebo příprava území pro následné činnosti
 • Dopravní stavby
  • ​výstavba pozemních komunikací všech typů
  • výstavba chodníků a zpevněných ploch
  • výstavba cyklistických tras
  • kompletní rekonstrukce komunikací, včetně jejich odvodnění
  • realizace konstrukčních vrstev pomocí GPS nivelace
  • rekonstrukce a výstavba mostních objektů
  • sanace svahů
 • Drcení / Recyklace
  • ​Primární drcení rubaniny včetně povrchové těžby a sekundárního rozpojení nadměrných kusů
  • Sekundární drcení nadsítného nebo meziproduktu.
  • Výroba štěrkodrtí 0/32, 0/63, 0/125, nebo nestandardních velikostí dle požadavků zákazníka 
  • Výroba štěrků 32/63, 63/125, nebo nestandardních velikostí dle požadavků zákazníka 
  • Výroba drtí 0/2, 0/4, 0/8, 2/5, 4/8, 8/11, 11/22, 8/16, 16/32, 22/32 nebo dle požadavků zákazníka 
  • Uložení výrobku na deponie, nakládka, nebo nakládka a přeprava výrobku na vzdálenost dle požadavků zákazníka 
  • Výrobky dle norem ČSN EN 13 242 (kamenivo pro stmelené a nestmelené směsi), 13 043 (kamenivo pro asfaltové směsi), 12 620 (kamenivo do betonu) a 13 450 (kamenivo pro kolejová lože) v závislosti na vlastnostech a kvalitě vstupního materiálu
 • Mechanizace
 • Pozemní stavby
  • Kompletní zemní práce pro všechny stavby
  • Hrubé terénní úpravy
  • Výstavba komunikací, parkovišť, zpevněných ploch a hřišť
  • Výstavba vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek
  • Výstavba a rekonstrukci vodojemů a čistíren odpadních vod včetně technologie
  • Pokládka inženýrských sítí pro bytovou a průmyslovou výstavbu
 • Vodohospodářské stavby
  • revitalizace vodních toků
  • výstavba a rekonstrukce suchých ochranných hrází (poldrů)
  • výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží
  • odbahnění rybníků, rekonstrukce výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů
  • protipovodňová opatření v krajině
  • kompletní řešení vodního režimu půdy
  • prvky protierozní ochrany zemědělských pozemků a lesních kultur
  • sanace sesuvů půdy
  • pozemkové úpravy v obcích - společná zařízení
 • Železniční stavby