ANTIKON LEx s.r.o.

ANTIKON LEx s.r.o.


Výroba a výhradní prodejní místo v Přemyslovicích nátěrových hmot ANTIKON, antikorozní nátěrové hmoty, ochranné nátěry betonu a ocelových konstrukcí.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

ANTIKON LEx s.r.o.
Přemyslovice č.ev. 91 - také jediné prodejní místo !
798 51, Přemyslovice
IČO: 09676571

O nás

Společnost  ANTIKON LEx s.r.o. je výrobcem hydroizolačního a antikorozního nátěru ANTIKON. 

Ochranná známka výrobku ANTIKON je platná od roku 1977.

 

Sortiment

ANTIKON - NÁTĚR

Antikon S, SH, N

je prášková nátěrová hmota, určená k antikorozní ochraně oceli, betonu, omítek a dalších materiálů.
Má velmi dobrou přilnavost k většině materiálů, pro jejichž ochranu je určena.

Používá se pro ochranu materiálu proti korozi ve ztížených podmínkách. Nátěr snáší podmínky vysoké relativní vlhkosti, odolává vodě o teplotě 80 - 200 stupňů Celsia a je nehořlavý. Lze jej nanášet v rozmezí teplot od +3 do +40 stupňů Celsia i na vlhký podklad. Nátěrem se ošetřují ocelové konstrukce, beton,silikátové omítky, eternit, sýpky, sila, sušičky obilí a je výborným řešením pro renovaci kotlů, bojlerů, nádrží na pitnou vodu a jiných podobných nádob s dlouhodobým a trvalým stykem s vodou jak užitkovou tak pitnou.

PŘEDNOSTI :

 •   trvale nízká cena
 •   při aplikaci není nutno odstraňovat rez
 •   je ředitelná vodou
 •   atest pro styk s pitnou vodou
 •   atest pro styk se suchými potravinami
 •   má vysokou ochrannou účinnost i v podmínkách vysoké relativní vlhkostí
 •   je nehořlavý a odolává i teplotám vyšším než 200°C
 •   v neagresivních podmínkách, při dodržování pokynů výrobce, je jeho životnost delší než 10 let
 •   odolává uhlovodíkům (naftě, olejům atp.)

Nátěrová hmota  ANTIKON se vyrábí a dodává ve dvou základních odstínech - šedá, bílá - a lze ji tónovat anorganickými práškovými pigmenty.
Aplikovat ji je možné štětcem, válečkem nebo stříkáním a lze ji použít jak pro základní, tak pro vrchní nátěr.

POUŽITÍ :

 • ochrana ocelových konstrukcí (bez nutnosti odstranění pevně lpící rzi)
 • ve vodohospodářství - ochrana betonových nádrží a zlepšení vodotěsnosti betonu
 • v zemědělství - ochrana zásobníků krmiv, zábran ve stájích a pod.
 • ve skladech - ochrana podlah a stěn proti vlhkosti
 • po konzultaci s výrobcem i v mnoha, dalších oblastech.

NEVHODNÉ POUŽITÍ :

 • na mastné povrchy
 • na povrchy ošetřené jiným nátěrem
 • na nezpevněné povrchy
 • při působení vody s pH < 5,5 nebo s obsahem CO2 > 4 mg/l
 • na barevné kovy 

VYDATNOST :

Z 1 kg Antikonu lze v závislosti na struktuře povrchu natřít přibližně 3 m2.

 • Ocel - obvykle stačí 2 vrstvy, po konzultaci s výrobcem lze dát i vrstvy 3 o síle 100-150 µm, tj, celkem 300-450 µm, při spotřebě přibližně 0,9 kg/m2
 • Ostatní povrchy - doporučujeme 2 vrstvy, a celkové síle 200-300 µm, spotřeba přibližně 0,6 kg/m2.

BALENÍ, SKLADOVÁNÍ :

 • prachová složka balena v papírovém pytli a PE nástříkem 20 kg
 • kapalná složka v PE Iahvi 0,75 l
 • pro malospotřebitele balení 2 kg

Prachovou složku nutno uskladnit v suchém prostředí, kapalná složka snese skladování v mrazu. Při přepravě brát zřetel na zamezení přístupu vlhkosti.

PŘÍPRAVA HMOTY, APLIKACE :

Do 7,5 litrů vody ve vhodné nádobě se za stálého míchání přisype prachová složka (20 kg). Doporučujeme mechanizované míchání (např. el. ruční michačka s nástavcem, míchačka na maltu). Směs se homogenizuje po dobu 1-3 min. a k takto připravené hmotě se přilije kapalná složka (0,75 l).
Po další homogenizaci po dobu 2-3 min. se hmota ponechá v klidu asi 2 hod. s občasným promícháním.
Před aplikaci hmotu řádně promíchat!
Další ředění vodou a rovněž předávkování vody při přípravě se nedoporučuje, může dojít k praskání povlaku nátěru.
Při zpracovávání menšího množstvi se dávkují složky ve stejných poměrech.

Doporučujeme nanášet připravenou hmotu na povrch štětcem.
Další vrstvy nanášejte až po dostatečném ztuhnutí předcházející vrstvy (2 - 24 hod, dle rel. vlhkosti).
Antikon nanášíme při teplotách 0 - 40°C a relativní vlhkosti až 100%.
Při aplikaci je nutné řídit se pokyny výrobce uvedenými na obalu. Po práci je nutné použité nádoby a nářadí důkladně omýt vodou, zaschlá hmota se velmi špatně odstraňuje.

 

Certifikáty

Na koho se obrátit

Jednatel, Obchodní oddělení
Zbyněk Exler
+420 727 897 711

Další adresy

Výhradní prodej nátěrových hmot je pouze v Obchodním oddělení v Přemyslovicích !

Sídlo :
ANTIKON LEx s.r.o.
Vendolí 373
569 14 
Vendolí


Aktuality